Amsterdam wil uitstootnormen voor bussen en vrachtwagens gelijktrekken

Bussen vallen tot nu toe niet onder de milieuzonering. Amsterdam is echter wel van plan om in de toekomst ook de bussen te laten voldoen aan de normen voor schone vrachtwagens.

In antwoord op Kamervragen over de situatie in Amsterdam stelt V&W dat – hoewel bussen niet onder milieuzonering vallen – er een inspanningsverplichting voor gemeenten bestaat om maatregelen te treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren, zoals de aanbesteding van schoon openbaar vervoer. In Amsterdam besteedt de Stadsregio Amsterdam het openbaar vervoer aan. Die heeft aangegeven zich in te zetten voor het duurzaam maken van de concessies van het openbaar vervoer. Als voorbeelden van de inzet van de stadsregio op dit punt noemt de stadsregio de proef met de hybride waterstofbussen (een gezamenlijk project met de gemeente Amsterdam en het Rijk) en de verplichting voor het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB) om bij de nieuwe concessie een duurzaamheidsplan in te dienen.De gemeente Amsterdam is in overleg met de Stadsregio Amsterdam en het GVB om tot een versnelde afschrijving en vervanging van de meest vervuilende bussen te komen. Deze inspanning van de gemeente Amsterdam is erop gericht om het openbaar vervoer in de regio qua uitstoot minimaal op gelijk niveau te brengen als dat voor het vrachtverkeer binnen de milieuzone. Er is extra geld uitgetrokken voor het verschonen van het wagenpark van het GVB, zodat in ieder geval bij de aanscherping van de eisen van de milieuzone vrachtwagens per 1 juli 2013 het buswagenpark aan dezelfde emissie-eisen voldoet.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.