Elektrische Volvo BEELD Persafbeelding Volvo

Na 2030 geen vervuilende vuilniswagens meer op straat

Vanaf 2030 geen nieuwe vervuilende vuilniswagens in de straat en in de jaren erna álle vuilniswagens volledig zonder uitstoot van uitlaatgassen. Die afspraak maken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, diverse gemeenten en een aantal partijen uit de reinigingsbranche deze week op een grote bijeenkomst over duurzaam vervoer.

“De woorden ‘schoon’ en ‘vuilniswagen’ klinken misschien niet meteen als een logische combinatie”, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). “Maar als je bedenkt dat er zo’n 6.000 reinigingsvoertuigen door onze straten rijden moet het dat wel worden. Straks stoten ze in elk geval geen uitlaatgassen meer uit en dat is goed nieuws voor het klimaat en de schone lucht in onze dorpen en steden.”

Gemeenten hebben volgens haar een belangrijke rol bij het verduurzamen van reinigingsvoertuigen en vuilniswagens. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de inzameling van huisvuil, en kunnen daarom eisen stellen aan de voertuigen die vuilverwerkers en –ophalers gebruiken.

Stapsgewijs

Onder andere de gemeenten Leiden, Groningen, Den Haag en Breda maakten de afspraak dinsdag. Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Tilburg tekenden al eerder.

De gemaakte afspraken liggen vast in het convenant ‘duurzame brandstoffen en voertuigen in de reinigingsbranche’. Partijen die actief zijn in de reinigingsbranche verplichten zich hiermee om emissieloze voertuigen te bouwen en te gebruiken. Gemeenten verplichten zich om stapsgewijs naar een emissieloos wagenpark te gaan.

Overgang

En het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tenslotte verplicht zich om de overgang naar het gebruik van schone reinigingsvoertuigen te faciliteren. Denk aan de beschikbaarheid van goede financiële regelingen en fondsen, kennisuitwisseling en het ondersteunen van partijen bij de opzet van concrete projecten.

Het verduurzamen van voertuigen in de reinigingsbranche is een afspraak uit het Klimaatakkoord, dat afgelopen juni is gepresenteerd. In het klimaatakkoord staan afspraken met als doel in 2030 49 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990, om zo klimaatverandering tegen te gaan.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is redacteur van VerkeersNet.nl. Hij schrijft ook regelmatig voor de andere vakbladen van ProMedia Group.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.