Elektrisch Rijden neemt een vlucht

De aanpak voor elektrisch rijden in Nederland werkt. Door goede samenwerking van private en publieke partijen zijn er grote eerste stappen gezet naar de versnelling van de introductie van elektrische voertuigen, aldus Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Van der Hoeven van Economische Zaken.

Zo is al overeenstemming bereikt voor standaard stekkers, universele toegang tot oplaadpalen en zijn verschillende subsidieprogramma’s succesvol van start gegaan. Ook is het Formule E-team opgericht dat mede verantwoordelijk is voor deze resultaten. In reactie hierop autofabrikanten laten weten meer elektrische auto’s in Nederland op de markt te brengen. Eurlings en Van der Hoeven concluderen dat in de eerste voortgangsrapportage Elektrisch Rijden die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het kabinet wil automobiliteit verduurzamen en de energiepositie van Nederland versterken. Een van de mogelijkheden waar dit kabinet op inzet is, naast bronbeleid en alternatieve brandstoffen voor de korte termijn, elektrisch rijden voor lange termijn. In het afgelopen jaar zijn er talrijke maatregelen genomen die de marktintroductie van deze voertuigen moeten versnellen. Daarbij is het uitdrukkelijk de bedoeling dat de overheid dit proces kan stimuleren en faciliteren, maar niet kan forceren.

In de voortgangsrapportage wordt geconcludeerd dat de auto-industrie de ontwikkeling van elektrisch rijden zeer voortvarend oppakt. Sneller dan voorzien komen er in de komende jaren grote aantallen elektrische auto’s beschikbaar. Daarbij is de plugin hybride voor de meeste fabrikanten de tussenstap naar de volledige elektrische voertuigen. Met het oog op deze versnelde ontwikkeling zal de overheid invulling geven aan het launching customership. Daarbij wordt in de komende maanden onderzocht hoe een dergelijke regeling ervoor kan zorgen dat het voor potentiële kopers aantrekkelijke wordt om een elektrisch voertuig aan te schaffen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.