Grote variaties in NOx-emissies van zware voertuigen tijdens stadsgebruik

Door de verscherpte Europese emissiewetgeving zijn de afgelopen 10 jaar de schadelijke uitlaatgasemissies van voertuigen aanzienlijk teruggebracht. Maar vooral in stedelijke gebieden zijn er nog steeds luchtkwaliteitproblemen en is het moeilijk om aan de Europese eisen, vooral voor NO2, te voldoen. Daarom zijn de emissieprestaties van voertuigen tijdens stadsgebruik extra relevant.
Vooral tijdens stadgebruik blijken er grote variaties te zijn in de NOx emissies van zware voertuigen. De huidige voor de typekeuring gebruikte testprocedure blijkt geen goede NOx praktijkemissies onder deze omstandigheden te kunnen waarborgen. Bij snelheden boven circa 70 km/h presteren de meeste vrachtwagens wel redelijk. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van VROM naar de NOx-emissies in de praktijk van Euro V vrachtwagens en bussen. Dit zijn relatief nieuwe voertuigen geleverd vanaf 2006. Het nieuwe onderzoek van TNO laat ook zien dat sommige voertuigen met SCR* nabehandeling techniek wel onder alle omstandigheden goed kunnen presteren. (SRC=Katalytische nabehandeling met AdBlue injectie).
Een eerdere publicatie van TNO in december 2009 leidde internationaal tot kritiek op de algemeen toegepaste techniek voor Euro V van katalytische nabehandeling (met AdBlue injectie). Dit nieuwe onderzoek laat echter zien dat sommige voertuigen met deze techniek onder alle omstandigheden wel degelijk goed kunnen presteren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.