Akkoord over CO2-uitstoot lichte bestelwagens

De EU-lidstaten zijn het eens geworden over bindende CO2-emissienormen voor lichte bestelwagens. Die mogen maximaal 175 gram per kilometer uitstoten per 2017. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Op de langere termijn (2020) geldt een maximum van 147 gram per kilometer.

De normering is een belangrijk instrument in het tegengaan van de klimaatverandering. Bovendien versterkt het de concurrentiepositie van de Europese auto-industrie, omdat het innovatie stimuleert, aldus het ministerie van  Infrastructuur en Milieu.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.