Verkeer grootste bron CO2-uitstoot in 40% gemeenten

Eénvijfde deel van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door verkeer. In veel gemeenten is dat aandeel veel groter. In 166 gemeenten is verkeer de grootste bron van CO2-uitstoot. In veel gemeenten ontbreekt de koppeling tussen klimaatdoelen en verkeersbeleid. Om lokale en landelijke klimaatdoelen te halen, is het nodig om die koppeling te leggen. Dat blijkt uit een analyse van CE-Delft in opdracht van KpVV.

In landelijke gemeenten blijkt de uitstoot van CO2 door verkeer het grootst. Dat is volgens CE op zich niet verwonderlijk, omdat verplaatsingen langer zijn en er minder vervoersalternatieven zijn. De CO2-emissie per inwoner door verkeer is in landelijke gemeenten meer dan twee maal zo groot als in grote steden. In de grote steden veroorzaakt verkeer vooral luchtkwaliteitsproblemen en congestie. Volgens KpVV geven de cijfers aan dat de rijksdoelstellingen ten aanzien van CO2, die nog uitgaan van invoering van de kilometerheffing, niet haalbaar zijn. KpVV raadt gemeenten aan om te onderzoeken hoe mobiliteit onderdeel kan worden van klimaat- en energiebeleid. En om klimaatdoelstellingen op te nemen in verkeersplannen. Dat gebeurt nog heel weinig, ook in gemeenten die CO2-neutraal willen zijn.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.