Bomen en planten zorgen niet voor betere luchtkwaliteit

Bomen en planten kunnende luchtkwaliteit in een stad niet significant  verbeteren.  Door de aanwezigheid van vegetatie in of langs straten met verkeer neemt de windsnelheid in die straat namelijk af. Daardoor kan de luchtkwaliteit zelfs verslechteren.

Dit blijkt uit een recente studie van het RIVM en de GGD Amsterdam naar de relatie tussen vegetatie en luchtkwaliteit, in opdracht van het ministerie van  Infrastructuur en Milieu.
In de stad is niet alleen de opnamecapaciteit van vegetatie van belang.  Belangrijker is dat aanwezige vegetatie de luchtstroming beïnvloedt en zorgt voor minder verdunning van de verkeersemissies op die locaties. De lokale verkeersbijdrage neemt daardoor toe, terwijl juist die nadelig is voor de gezondheid. Vooral de zeer fijne deeltjes die door het verkeer worden uitgestoten zijn schadelijk voor de gezondheid, en de beschikbare studies laten zien dat juist deze fractie niet of nauwelijks door de vegetatie wordt opgenomen. Als gevolg hiervan gaan de concentraties van alle stoffen die door het verkeer worden uitgestoten omhoog, aldus het rapport.
De aanwezigheid van vegetatie in een groot gebied kan wel de achtergrondconcentraties van stikstofdioxide en fijn stof positief beïnvloeden, maar het effect is zeer beperkt – in de orde van een half procent  tot mogelijk enkele procenten bij grootschalige extra inzet van vegetatie.
Zowel vanuit oogpunt van luchtkwaliteit (concentraties) als vanuit  gezondheidskundig oogpunt is het inzetten van vegetatie om de lucht te filteren langs of in drukke wegen of straten dan ook geen aan te bevelen maatregel, aldus het RIVM.
Uiteraard heeft vegetatie veel meer invloed op gezondheid en milieu dan alleen via concentratieniveaus, zo voegt het RIVM hier nog aan toe. ‘Vegetatie zorgt voor een prettige leefomgeving en heeft overwegend positieve effecten op de gezondheid. Nog los van de ‘directe’ positieve effecten van groen op de gezondheid is een groene omgeving doorgaans ook goed voor de luchtkwaliteit. Immers, in parken en bossen rijden geen auto’s. Hoe meer ruimte er is voor groen in en om een stad, hoe beter dat in het algemeen is voor de luchtkwaliteit.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.