Subsidie voor aanschaf taxi’s en bestelbussen die voldoen aan euro 6

Om de normen voor luchtkwaliteit in 2015 te halen, gaat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) de aanschaf van taxi’s en bestelbussen die voldoen aan de schone Euro 6 norm stimuleren. Hiervoor is in totaal 25 miljoen euro beschikbaar.
De maatregel komt bovenop de stimuleringsregeling voor versnelde introductie van schone Euro 6 vrachtwagens en bussen. Deze laatste regeling gaat ook gelden voor grote bestelauto’s. Dat blijkt uit de brief over uitvoering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), die staatssecretaris Atsma aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Uit de monitor Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2010 blijkt dat zich op een aantal plekken in het land nog knelpunten voordoen. “De oplossing voor deze knelpunten moet gezocht worden in zowel landelijke maatregelen als in lokale maatregelen. Met het stimuleren van schone Euro 6 taxi’s en bestelbussen, bovenop het bevorderen van de aankoop van Euro VI vrachtwagens en bussen, kan het rijk een effectieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de algehele luchtkwaliteit”, aldus Atsma. Het stimuleren van schonere taxi’s en bestelbussen zal met name in binnensteden, waar veel taxi’s en bestelbussen rijden, de lokale luchtkwaliteit verbeteren. Momenteel wordt met het bedrijfsleven overlegd over de mogelijke invulling.

In het eerste kwartaal van 2012 zal staatssecretaris Atsma starten met een subsidieregeling voor de aanschaf van Euro VI vrachtauto’s en bussen, zo heeft hij de Europese Commissie inmiddels laten weten. Euro VI is de norm die per 1 januari 2014 vor alle nieuwe vrachtauto’s zal gelden. Euro VI trucks veroorzaken zowel bij hoge als bij lage snelheden veel minder NO2 –emissies. Deze versnelde marktintroductie van schone Euro VI voertuigen draagt bij het verlagen van NO2- concentraties, vooral op plekken langs rondwegen van steden, waar de norm nog wel eens wordt overschreden.

Voor de subsidieregeling is 39 miljoen euro beschikbaar; per voertuig zal maximaal 4.500 euro subsidie worden verleend. Zodra twee autofabrikanten Euro VI trucks aan de markt kunnen leveren, zal de regeling in de Staatscourant worden gepubliceerd en treedt de stimuleringsregeling in werking.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.