Noord-Holland start proefprojecten elektrisch vervoer

De provincie Noord-Holland gaat 9 ton investeren in onderzoek naar het toepassen van duurzaam opgewekte energie voor elektrisch (openbaar) vervoer, het realiseren van overlaadstations buiten de stad en van een dekkend netwerk van snellaadstations en het opzetten van een kenniscentrum. Ook wordt onderzoek gedaan naar bestuurlijke dilemma’s bij de overgang naar e-mobiliteit.

Zo gaat de provincie kijken of de energie uit wegen gebruikt kan worden om het openbaar vervoer duurzamer te maken. Er wordt gedacht aan een techniek waarbij zonnecellen in de busbaan worden gebruikt voor het laden van bussen op inductie (Solaroad). Als vervolg op een pilot met het gebruik van Solaroad op een provinciaal fietspad in Krommenie, komt er een onderzoek naar de mogelijkheden van elektrisch openbaar vervoer voor de toekomstige concessieverlening.
Om het mogelijk te maken om internationaal te reizen met een elektrische auto moet een netwerk van snellaadstations worden gerealiseerd. Op dit moment is in Nederland al een aantal snellaadstations. De provincie gaat bezien hoe een ‘dekkend netwerk’ kan ontstaan en onderzoekt de mogelijkheid om zelf op een aantal strategische plekken te investeren in een snellaadstation. Bij een ander project wordt gekeken naar mogelijkheden om vanuit overlaadstations de stad elektrisch te bevoorraden. Tenslotte wil de provincie nagaan of er kenniscentrum voor e-mobiliteit moet komen. Dit kenniscentrum heeft als doel het stimuleren van de bewustwording ven elektrisch rijden bij burgers en zakenmensen.
Voor de projecten is € 900.000 beschikbaar waarvan € 450.000 komt uit het EU-Interreg programma.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.