Geen milieuzone voor bestelauto’s in Eindhoven

De gemeente Eindhoven ondertekent het convenant ‘Lichte Bedrijfsauto’s en Milieuzonering’ niet. De landelijke Stuurgroep Milieuzonering had alle gemeenten met een milieuzone en het bedrijfsleven hierom verzocht. Eindhoven zal dit, net als Breda, Tilburg en Den Bosch, niet doen. De milieuwinst is onvoldoende om de inspanningen van gemeenten en het bedrijfsleven te rechtvaardigen.

Begin 2010 ondertekende de gemeente Eindhoven samen met andere gemeenten (waaronder Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch) en het vervoerend bedrijfsleven een intentieverklaring ‘milieuzone voor lichte bedrijfsauto’s’. In deze verklaring stonden een aantal procesafspraken om te komen tot een besluit over het invoeren van een milieuzone, waaronder het uitvoeren van een quick scan naar de noodzaak, het opstellen van flankerende maatregelen en een kosten-batenanalyse. Uit de onderzoeken is gebleken dat de te verwachten milieueffecten relatief beperkt zijn, afgezet tegen de inspanningen die de gemeente moet verrichten en de gevolgen voor het bedrijfsleven, aldus Eindhoven.
Overigens zijn de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Rotterdam nog in overleg met het bedrijfsleven vertegenwoordigd door EVO, TLN en MKB Nederland over het convenant en invoering van een milieuzone lichte bedrijfsauto’s in die steden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.