Actieve markering zorgvuldig toepassen

markeringledWaar met oog op de verkeersveiligheid nu vaak nog wordt gekozen voor conventionele openbare verlichting om het verloop van de weg zichtbaar te maken, biedt actieve markering een duurzaam alternatief. Maar een zorgvuldige toepassing is nodig om problemen te voorkomen.

Dat zeggen de auteurs die meewerkten aan de nieuwe Aanbeveling Actieve Markering die in opdracht van het IPO is gemaakt.

Actieve markering bestaat uit lichtelementen die de weggebruiker bij duisternis zicht geven op het verloop van de weg buiten het bereik van de koplampen. Het is een aanvulling op de gewone reflecterende, passieve markering, aldus de definitie van Paul Rutte (Provincie Noord-Holland), Erik Jongenotter (Witteveen+Bos) en Nico de Kruijter (De Kruijter Openbare Verlichting).

Actieve markering heeft een zeer gering energiegebruik en omdat actieve markering bestaat uit lichtelementen in het wegdek met beperkte lichtopbrengst die gericht zijn op de automobilisten, is het effect voor flora en fauna vrijwel nihil.

Actieve markering is toepasbaar op alle typen wegen en fietspaden. Het belangrijkste toepassingsgebied wordt gevormd door wegen buiten de bebouwde kom. Ook kunnen onduidelijke situaties op fietspaden op afstand zichtbaar worden gemaakt met behulp van actieve markering.

Als lichtbron voor actieve markering worden in principe leds gebruikt. De markeringsunits zijn op basis van de energievoorziening te onderscheiden in het bedrade typen en door zonne-energie gevoede modellen.

Een specifiek aandachtspunt voor het gebruik van markeringsunits op zonne-energie is het inschakelen. Units schakelen individueel aan. Als na het intreden van het duister niet alle units ongeveer gelijktijdig zijn ingeschakeld, kan een misleidend beeld ontstaat.

De bedrade markeringsunits kunnen op elk gewenst moment worden ingeschakeld, ze zijn toepasbaar zijn bosgebieden en de lichtopbrengst kan worden gevarieerd.

Ook is de levensduur van bedrade units doorgaans langer dan die van units op zonne-energie.

Nadelen van bedrade markeringsunits zijn dat de aansluiting van de kabels op de units kwetsbaar is voor toetreding van vocht en het infresen van de bekabeling kan de kwaliteit en levensduur van het asfalt verminderen.

Als sterke punten van actieve markering in het algemeen noemen de auteurs onder andere dat er een gelijkmatiger rijgedrag ontstaat (vlak voor de bochten wordt minder geremd) en een sneller herstel mogelijk is van de oriëntatie op de weg na verblinding door een tegenligger of bij de overgang van verlichte naar onverlichte wegvakken.

Bovendien ontbreken verlichtingsmasten langs de weg, waarmee bij het van de weg raken de kans om met een mast te botsen sterk wordt verkleind.

Het functioneren van actieve markering kan wel worden bedreigd door slecht onderhoud aan de lichtelementen zelf en door vervuiling van de weg, waarbij de lichtelementen worden afgedekt.

Op het Nationaal Verkeerkundecongres op 6 november gaan de auteurs dieper in de nieuwe norm.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.