Veel potentieel voor elektrische auto

In de tweede helft van deze eeuw kan naar verwachting 90% van de kilometers in elektrische personenauto’s en andere lichte voertuigen worden gereden. Dat blijkt uit het rapport Elektrisch autorijden van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Elektrisch rijden hoeft niet duurder te zijn dan rijden in conventionele auto’s. Voor zware vrachtwagens is elektrisch rijden geen voor de hand liggende optie. De elektrische auto kan op de lange termijn een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgasemissies (80 à 90%) en geluidhinder, aldus het rapport.

Elektrisch rijden is schoon; in tegenstelling tot conventionele auto’s kennen elektrische auto’s zelf geen uitstoot van CO2, zo stelt het Planbureau. ‘Uiteraard stoten de elektriciteitscentrales die de elektriciteit voor deze auto’s leveren, wel broeikasgassen uit. Maar er is inmiddels een breed scala aan technieken om elektriciteit schoner te produceren, denk aan windenergie. Windenergie kent echter een wisselend aanbod. Over het algemeen is het aanbod daarvan ’s nachts groter dan de vraag. Auto’s kunnen juist goed ’s nachts worden opgeladen. Daarmee kan geproduceerde elektriciteit efficiënter worden benut.’
Een bijkomend voordeel van elektrisch rijden is dat de geluidhinder in de stad verder afneemt, vooral bij het accelereren. Dat geldt helemaal als ook brommers en scooters overgaan op elektrisch rijden, aldus de onderzoekers. Bijna een vijfde van de stadsbewoners heeft nu veel hinder van geluidoverlast door brommers.

Op de korte termijn zijn er beperkingen voor het invoeren van de elektrische auto: de nog dure accu, de beperkte actieradius van elektrische auto’s, de toegankelijkheid van oplaadpunten en de tijdsduur van het opladen. Deze beperkingen verminderen het gebruiksgemak van de elektrische auto. Er zijn echter mogelijkheden om dit te verbeteren. Een alternatief dat al op korte termijn commercieel beschikbaar zal zijn, is de plug-in (stekker)hybride. Daarmee kan bijvoorbeeld 50 kilometer elektrisch worden gereden, waarna overgeschakeld wordt op conventionele brandstoffen. Op deze manier wordt een CO2-emissiereductie van meer dan 50% bereikt. Door het dubbele aandrijfsysteem is de plug-in hybride auto echter relatief duur.
Andere alternatieven om het gebruiksgemak te vergroten, zijn een systeem voor snelladen onderweg – bedrijven en onderzoekers streven naar oplaadtijden van 5 à 10 minuten – bij oplaadstations, of accuwisselstations, waar men binnen enkele minuten het lege accupakket vervangt door een opgeladen pakket. Het gaat om grote accu’s van een paar honderd kilo.
De omwisseling vergt standaardisatie en beperkt de mogelijkheden voor de autofabrikant om de accu op een zodanige wijze in te bouwen dat het de gebruiker zo min mogelijk ruimte kost.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Veel potentieel voor elektrische auto - VerkeersNet

Veel potentieel voor elektrische auto

In de tweede helft van deze eeuw kan naar verwachting 90% van de kilometers in elektrische personenauto’s en andere lichte voertuigen worden gereden. Dat blijkt uit het rapport Elektrisch autorijden van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Elektrisch rijden hoeft niet duurder te zijn dan rijden in conventionele auto’s. Voor zware vrachtwagens is elektrisch rijden geen voor de hand liggende optie. De elektrische auto kan op de lange termijn een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgasemissies (80 à 90%) en geluidhinder, aldus het rapport.

Elektrisch rijden is schoon; in tegenstelling tot conventionele auto’s kennen elektrische auto’s zelf geen uitstoot van CO2, zo stelt het Planbureau. ‘Uiteraard stoten de elektriciteitscentrales die de elektriciteit voor deze auto’s leveren, wel broeikasgassen uit. Maar er is inmiddels een breed scala aan technieken om elektriciteit schoner te produceren, denk aan windenergie. Windenergie kent echter een wisselend aanbod. Over het algemeen is het aanbod daarvan ’s nachts groter dan de vraag. Auto’s kunnen juist goed ’s nachts worden opgeladen. Daarmee kan geproduceerde elektriciteit efficiënter worden benut.’
Een bijkomend voordeel van elektrisch rijden is dat de geluidhinder in de stad verder afneemt, vooral bij het accelereren. Dat geldt helemaal als ook brommers en scooters overgaan op elektrisch rijden, aldus de onderzoekers. Bijna een vijfde van de stadsbewoners heeft nu veel hinder van geluidoverlast door brommers.

Op de korte termijn zijn er beperkingen voor het invoeren van de elektrische auto: de nog dure accu, de beperkte actieradius van elektrische auto’s, de toegankelijkheid van oplaadpunten en de tijdsduur van het opladen. Deze beperkingen verminderen het gebruiksgemak van de elektrische auto. Er zijn echter mogelijkheden om dit te verbeteren. Een alternatief dat al op korte termijn commercieel beschikbaar zal zijn, is de plug-in (stekker)hybride. Daarmee kan bijvoorbeeld 50 kilometer elektrisch worden gereden, waarna overgeschakeld wordt op conventionele brandstoffen. Op deze manier wordt een CO2-emissiereductie van meer dan 50% bereikt. Door het dubbele aandrijfsysteem is de plug-in hybride auto echter relatief duur.
Andere alternatieven om het gebruiksgemak te vergroten, zijn een systeem voor snelladen onderweg – bedrijven en onderzoekers streven naar oplaadtijden van 5 à 10 minuten – bij oplaadstations, of accuwisselstations, waar men binnen enkele minuten het lege accupakket vervangt door een opgeladen pakket. Het gaat om grote accu’s van een paar honderd kilo.
De omwisseling vergt standaardisatie en beperkt de mogelijkheden voor de autofabrikant om de accu op een zodanige wijze in te bouwen dat het de gebruiker zo min mogelijk ruimte kost.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.