Verplichte meting op de weg werpt vruchten af bij vrachtwagens

dafDe nieuwste generatie vrachtwagens in Nederland rijdt schoner dan de voorgangers. Uit TNO-onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat zware Euro VI vrachtwagens, afhankelijk van de gereden snelheid, 90% schoner rijden dan Euro V-trucks.

In vergelijking met oudere vrachtauto’s is het verschil nog groter. Dit is te danken aan een nieuwe testmethode met metingen op de weg die als onderdeel van Euro-VI is ingevoerd. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) wil dat deze test ook wordt ingevoerd voor Euro 6 personenauto’s.

Staatssecretaris Mansveld: “Voor het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen is effectief bronbeleid van auto’s en vrachtauto’s cruciaal. En dan niet alleen met strenge normen op papier, maar met lage emissies in de praktijk. Deze nieuwe generatie Euro VO vrachtwagens levert een forse bijdrage aan een schonere lucht. Dieselpersonenauto’s zijn daarentegen nog niet schoon genoeg. Je ziet dat de nieuwe praktijktest voor vrachtwagens zijn vruchten afwerpt. Daarom wil ik in Brussel pleiten dat er zo snel mogelijk een praktijktest voor personenauto’s komt.”

Europese wetgeving vereist dat nieuwe vrachtauto’s en bussen vanaf 31 december 2013 zijn voorzien van motoren met Euro VI technologie. Nieuw onderdeel van Euro-VI is dat fabrikanten voortaan ook de uitstoot van vrachtwagens met een test op de weg moeten controleren. Zo wordt duidelijk of de resultaten uit het test laboratorium daadwerkelijk in de praktijk worden gehaald. Het afgelopen jaar ging TNO op verzoek van staatssecretaris Mansveld met enkele zware Euro VI-vrachtwagens de weg op om de uitstoot van vervuilende uitlaatgassen te meten. Daaruit bleek dat de emissies in de praktijk overeenkomen met de resultaten uit de typekeuringstest. Zij stoten minder stikstofoxiden (NOx) uit dan hun voorgangers.

Om te onderzoeken of lichtere Euro VI trucks en bussen in de praktijk net zo goed presteren als zware vrachtwagens (boven 20 ton) zullen deze ook gemeten worden. Mansveld: “Voor de luchtkwaliteit binnen de steden zijn zulke lichtere vrachtwagens natuurlijk van extra groot belang.’’

Nederland zet zich er in Europees kader hard voor in om ook voor Euro-6 dieselpersonenauto’s een aanvullende testprocedure te krijgen waarbij op de weg wordt gemeten, de zogenaamde RealDriving Emission. Deze nieuwe test moet afdwingen dat dieselpersonenauto’s ook in de praktijk lage NOx-emissies hebben. Uit recent onderzoek van TNO blijkt namelijk dat de NOx-emissie van geteste Euro 6 dieselpersonenauto’s onder praktijkomstandigheden hoger ligt dan op grond van de Euro 6 norm mag worden verwacht. Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu): ”Op papier zijn de normen flink aangescherpt, maar in de praktijk neemt de uitstoot van NOx nauwelijks af. Daarom wil ik dat er zo snel mogelijk een betere testprocedure voor dieselpersonenauto’s komt. ”

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.