Agentschap NL opgegaan in Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

logo_rvoAgentschap NL en Dienst Regelingen zijn gefuseerd. De naam van de nieuwe organisatie is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De nieuwe rijksdienst richt zich op ondernemers die bezig zijn met duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Voor de sector mobiliteit gaat het dan vooral om elektrisch rijden.

Dienst Regelingen en Agentschap NL zijn beide uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Economische Zaken. Ze leveren namens de Rijksoverheid diensten aan ondernemers zoals het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Met de fusie is één organisatie ontstaan die een groot aanbod van de overheidsdiensten overzichtelijk wil aanbieden.

RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. De websites www.agentschapnl.nl en www.drloket.nl zijn samengevoegd in www.rvo.nl.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.