Vlamingen kunnen goed leven met minder verlichting

verlichting_snelwegHoewel harde ongevallencijfers ontbreken is men inVlaanderen niet bang voor negatieve gevolgen van het dimmen van de verlichting op autosnelwegen. 92% van de weggebruikers zegt tevreden te zijn over de huidige wegverlichting op gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen.

In Vlaanderen wordt de verlichting op snelwegen gedoofd waar het kan. Men kiest daarbij voor dynamisch verlichten of in het geheel niet verlichten. Dynamisch verlichting is uit technische overwegingen nog maar op een beperkt aantal wegvakken mogelijk. Op plaatsen waar dynamisch wordt geschakeld, gaat de verlichting aan op basis van de verkeersintensiteit, de weersomstandigheden of calamiteiten.

De afgelopen maanden werd onderzocht welk effect deze nieuwe manier van schakelen – die in 2011 is ingevoerd – van de wegverlichting heeft op de verkeersveiligheid, het energieverbruik, de verkeerskundige, technische en operationele effecten en de samenwerking met andere partijen. Het gaat om de voorlopige effecten omdat er nog geen ongevallencijfers van 3 jaar voor en 3 jaar na de invoering zijn.

Volgens het onderzoek van Agentschap Wegen en Verkeer zijn betrokken partijen zoals politie, verkeersveiligheidsorganisaties en organisaties van weggebruikers tevreden over de huidige manier van verlichten van snelwegen.

Verder werden ook weggebruikers door het gevraagd naar hun mening over wegverlichting. Hieruit blijkt dat 92% van de weggebruikers tevreden is over de wegverlichting op gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen. Daarnaast is 71% van de weggebruikers tevreden over de principes die ten grondslag liggen aan het aan of uitschakelen van de verlichting.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.