Belastingverlaging op zuinige auto’s heeft effect

fiat500Een lagere belasting op schone auto’s helpt de verkoop van dergelijke auto’s. Het is in dat opzicht effectiever dan verhoging van de brandstofprijs.

Sinds 2006 zijn de autobelastingen in Nederland steeds meer afhankelijk geworden van de CO2-uitstoot van de auto. In 2010 is een nieuw belastingsysteem voor de Belastingen op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) geïntroduceerd, waarin de BPM progressief afhankelijk is gemaakt van de CO2-uitstoot: hoe minder zuinig de auto, hoe meer belasting er wordt betaald. Een studie van het PBL laat zien dat dit nieuwe belastingsysteem de aanschaf van zuinige auto’s effectief stimuleert.

Aan de hand van een econometrisch model is geanalyseerd in hoeverre veranderingen in de aankoopprijs en operationele kosten van invloed zijn op het autotypekeuzegedrag. Hiervoor zijn enquêtegegevens gebruikt van Nederlandse huishoudens die onlangs een particuliere auto hebben gekocht.

Modelsimulaties tonen aan dat het progressieve belastingstelsel voor de BPM een effectieve manier is om de aankoop van kleine zuinige auto’s te stimuleren en de aankoop van grote en inefficiënte auto’s te ontmoedigen. Het aandeel kleine benzine- en dieselauto’s nam met respectievelijk 27% en 22% toe.

Om hetzelfde effect op de samenstelling van de Nederlandse verkopen van nieuwe auto’s door verhoogde brandstofprijzen te bereiken, zouden aanzienlijke gedifferentieerde prijsverhogingen nodig zijn geweest.

Verhoging van de motorrijtuigenbelasting heeft weinig effect op het type auto waar men voor kiest.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.