Subsidie halfopen retrofit roetfilters voor zware voertuigen opgeschort

Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft de subsidiëring voor het achteraf inbouwen van halfopen roetfilters bij zware voertuigen per direct opgeschort.
Aanleiding voor deze beslissing zijn de tussentijdse resultaten van een TNO-onderzoek naar het effect van halfopen retrofit roetfilters op de reductie van de uitstoot van fijnstof (zie artikel Verkeersnet). Uit het onderzoek blijkt dat de reductie van de uitstoot van fijnstof onder praktijkomstandigheden veel lager ligt dan de 50 procent eis in de typegoedkeuringtests, die deze roetfilters met succes hebben doorstaan. Na de uitvoering van vervolgonderzoek wordt definitief over de subsidiring beslist.
De subsidieregeling is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De subsidie voor retrofit roetfilters stimuleert eigenaren van voertuigen om achteraf een roetfilter in te laten bouwen.

Vervolgonderzoek
Om een compleet beeld van de prestaties van alle halfopen retrofit roetfilters op zware voertuigen te krijgen heeft minister Cramer opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te verrichten naar de uitstoot onder praktijkomstandigheden voor meerdere typen halfopen roetfilters. De resultaten van dit onderzoek worden medio mei 2009 verwacht. Op basis van de resultaten wordt bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden halfopen filters opnieuw gesubsidieerd zullen worden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Subsidie halfopen retrofit roetfilters voor zware voertuigen opgeschort - VerkeersNet

Subsidie halfopen retrofit roetfilters voor zware voertuigen opgeschort

Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft de subsidiëring voor het achteraf inbouwen van halfopen roetfilters bij zware voertuigen per direct opgeschort.
Aanleiding voor deze beslissing zijn de tussentijdse resultaten van een TNO-onderzoek naar het effect van halfopen retrofit roetfilters op de reductie van de uitstoot van fijnstof (zie artikel Verkeersnet). Uit het onderzoek blijkt dat de reductie van de uitstoot van fijnstof onder praktijkomstandigheden veel lager ligt dan de 50 procent eis in de typegoedkeuringtests, die deze roetfilters met succes hebben doorstaan. Na de uitvoering van vervolgonderzoek wordt definitief over de subsidiring beslist.
De subsidieregeling is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De subsidie voor retrofit roetfilters stimuleert eigenaren van voertuigen om achteraf een roetfilter in te laten bouwen.

Vervolgonderzoek
Om een compleet beeld van de prestaties van alle halfopen retrofit roetfilters op zware voertuigen te krijgen heeft minister Cramer opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te verrichten naar de uitstoot onder praktijkomstandigheden voor meerdere typen halfopen roetfilters. De resultaten van dit onderzoek worden medio mei 2009 verwacht. Op basis van de resultaten wordt bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden halfopen filters opnieuw gesubsidieerd zullen worden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.