Green Deal om CO2-voetafdruk makkelijker te meten

co2uitstootDe Rijksoverheid, Milieu Centraal, Stimular, Connekt en SKAO hebben een Green Deal opgesteld om een lijst met CO2-basiscijfers op te stellen. De CO2-uitstoot van een organisatie of van een activiteit zoals reizen kan dan beter vergeleken worden.

Met het groeien van de maatschappelijke aandacht voor het broeikasgas CO2 zijn er steeds meer instrumenten ontstaan waarmee een CO2-vergelijking of voetafdruk bepaald kan worden. Op dit moment hanteren en publiceren vele organisaties en bedrijven in Nederland CO2-basiscijfers, ze zijn echter allemaal net even anders, aldus Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu .

Dit geldt onder andere voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, SKAO (CO2-Prestatieladder), Connekt (Lean and Green), Milieu Centraal, Stichting Stimular (Milieubarometer), diverse natuur- en milieuorganisaties, de aanbieders van klimaatcompensatie en partijen die zich richten op de duurzaamheid van grondstoffen, producten en werken.
Door een diversiteit aan aannames, berekeningen en getallen zijn de gehanteerde emissiefactoren lang niet altijd gelijk. Dus geven ook twee voetafdrukberekeningen van dezelfde situatie verschillende uitkomsten. Door het opstellen van een uniforme lijst moet deze verwarring tot het verleden gaan behoren.

Milieu Centraal zal als uitvoerende organisatie in de komende maanden een consultatie organiseren om met alle betrokkenen tot één breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2- cijfers te komen. Op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Alle CO2-emissiefactoren worden vanaf dit najaar gepubliceerd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.