CROW onderzoekt kwaliteit geluidmetingen wegdekken

CROW is een werkgroep gestart om een vergelijking te maken tussen de verschillen die optreden tussen de verschillende meetaanhangers die in Nederland gebruikt worden voor geluidmetingen.
Om het geluidreducerend effect van wegdekken te bepalen wordt gebruik gemaakt van de CPX-methode (Close Proximity). Dat gebeurt door de geluidemissie te meten van een standaardset banden. Voor de uitvoering van de metingen is de ISO/CD 11819-2 van toepassing. De CPX-methode wordt steeds vaker ingezet: voor opleveringscontrole van geluidreducerende wegdekken en voor monitoring van het verloop van de geluidreductie in de tijd.
Het belang van een geaccepteerde, goed reproduceerbare meetmethode is groot voor opdrachtgevers, beheerders en opdrachtnemers. Met vergelijkend onderzoek wil de werkgroep de verschillen in kaart brengen van de in Nederland opererende CPX-trailers. Door het opstellen van aanvullende richtlijnen moeten de verschillen in uitkomsten tot een aanvaardbaar minimum worden teruggebracht. De werkgroep verwacht haar werk voorjaar 2009 af te ronden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

CROW onderzoekt kwaliteit geluidmetingen wegdekken - VerkeersNet

CROW onderzoekt kwaliteit geluidmetingen wegdekken

CROW is een werkgroep gestart om een vergelijking te maken tussen de verschillen die optreden tussen de verschillende meetaanhangers die in Nederland gebruikt worden voor geluidmetingen.
Om het geluidreducerend effect van wegdekken te bepalen wordt gebruik gemaakt van de CPX-methode (Close Proximity). Dat gebeurt door de geluidemissie te meten van een standaardset banden. Voor de uitvoering van de metingen is de ISO/CD 11819-2 van toepassing. De CPX-methode wordt steeds vaker ingezet: voor opleveringscontrole van geluidreducerende wegdekken en voor monitoring van het verloop van de geluidreductie in de tijd.
Het belang van een geaccepteerde, goed reproduceerbare meetmethode is groot voor opdrachtgevers, beheerders en opdrachtnemers. Met vergelijkend onderzoek wil de werkgroep de verschillen in kaart brengen van de in Nederland opererende CPX-trailers. Door het opstellen van aanvullende richtlijnen moeten de verschillen in uitkomsten tot een aanvaardbaar minimum worden teruggebracht. De werkgroep verwacht haar werk voorjaar 2009 af te ronden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.