Motorfietsen zijn niet te weren van rivierdijken

stopBewoners langs de Lekdijk klagen over de geluidoverlast die motoren zouden veroorzaken. Het is juridisch echter niet mogelijk motorrijders te weren van de Lekdijk, constateren de betrokken gemeenten na onderzoek.

In Lopik, Schoonhoven en Bergambacht wordt regelmatig geklaagd door bewoners over de overlast van motoren op de Lekdijk. De overlast betreft voornamelijk de geluidsoverlast maar zouden ze andere weggebruikers een verkeersonveilig gevoel geven.

Daarom zijn verkeerstellingen uitgevoerd bij mooi weer op zon- en feestdagen. Deze zijn gebruikt als invoer voor een rekenmodel waarmee op basis van de landelijke regelgeving en richtlijnen de akoestische kwaliteit van de leefomgeving van de woningen aan de Lekdijk is doorgerekend. Dat leidde tot de conclusie dat de akoestische kwaliteit ter hoogte van de woningen (54 dB) als redelijk kan worden beoordeeld en dat de bijdrage van motorfietsen aan de geluidsemissie (1 dB) verwaarloosbaar is.

De feiten in dit rapport komen niet overeen met de (subjectieve) beleving van de bewoners langs de Lekdijk, constateren de onderzoekers.

‘Geluidsberekeningen worden echter uitgevoerd volgens landelijke richtlijnen welke overal worden toegepast en maatgevend zijn. Op basis van de objectieve geluidsberekening is er vanwege het bovenstaande onvoldoende juridische basis om op grond van de wegenverkeerswetgeving een inrijverbod voor motoren in te stellen.’

Daarnaast is er gekeken of er andere handvatten zijn om maatregelen te treffen. Een mogelijkheid om een inrijverbod voor motoren in te voeren zou het argument van
verkeersveiligheid kunnen zijn. Het aantal geregistreerde verkeersongevallen op de Lekdijk is echter niet hoger dan op andere wegen. Ook vanuit het oogpunt verkeerveiligheid is er onvoldoende juridische basis om een inrijverbod voor motoren te bewerkstelligen, concluderen de onderzoekers.

Eerder al had de politie negatief geadviseerd over de invoering van een inrijverbod omdat het niet te handhaven zou zijn.

Er wordt nu via communicatie getracht om het gedrag van de motorrijders te beïnvloeden. De gemeente Lopik had om die reden al borden langs de Lekdijk geplaatst. Deze worden nu op meer locaties in de drie gemeenten neergezet.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Motorfietsen zijn niet te weren van rivierdijken - VerkeersNet

Motorfietsen zijn niet te weren van rivierdijken

stopBewoners langs de Lekdijk klagen over de geluidoverlast die motoren zouden veroorzaken. Het is juridisch echter niet mogelijk motorrijders te weren van de Lekdijk, constateren de betrokken gemeenten na onderzoek.

In Lopik, Schoonhoven en Bergambacht wordt regelmatig geklaagd door bewoners over de overlast van motoren op de Lekdijk. De overlast betreft voornamelijk de geluidsoverlast maar zouden ze andere weggebruikers een verkeersonveilig gevoel geven.

Daarom zijn verkeerstellingen uitgevoerd bij mooi weer op zon- en feestdagen. Deze zijn gebruikt als invoer voor een rekenmodel waarmee op basis van de landelijke regelgeving en richtlijnen de akoestische kwaliteit van de leefomgeving van de woningen aan de Lekdijk is doorgerekend. Dat leidde tot de conclusie dat de akoestische kwaliteit ter hoogte van de woningen (54 dB) als redelijk kan worden beoordeeld en dat de bijdrage van motorfietsen aan de geluidsemissie (1 dB) verwaarloosbaar is.

De feiten in dit rapport komen niet overeen met de (subjectieve) beleving van de bewoners langs de Lekdijk, constateren de onderzoekers.

‘Geluidsberekeningen worden echter uitgevoerd volgens landelijke richtlijnen welke overal worden toegepast en maatgevend zijn. Op basis van de objectieve geluidsberekening is er vanwege het bovenstaande onvoldoende juridische basis om op grond van de wegenverkeerswetgeving een inrijverbod voor motoren in te stellen.’

Daarnaast is er gekeken of er andere handvatten zijn om maatregelen te treffen. Een mogelijkheid om een inrijverbod voor motoren in te voeren zou het argument van
verkeersveiligheid kunnen zijn. Het aantal geregistreerde verkeersongevallen op de Lekdijk is echter niet hoger dan op andere wegen. Ook vanuit het oogpunt verkeerveiligheid is er onvoldoende juridische basis om een inrijverbod voor motoren te bewerkstelligen, concluderen de onderzoekers.

Eerder al had de politie negatief geadviseerd over de invoering van een inrijverbod omdat het niet te handhaven zou zijn.

Er wordt nu via communicatie getracht om het gedrag van de motorrijders te beïnvloeden. De gemeente Lopik had om die reden al borden langs de Lekdijk geplaatst. Deze worden nu op meer locaties in de drie gemeenten neergezet.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.