Proeven met sleuven en lage geluidschermen tegen geluidhinder

geluidhinderDe provincie Overijssel laat langs de provinciale weg N732 Enschede-Losser twee proeven uitvoeren om het verkeersgeluid langs provinciale wegen terug te dringen. Het gaat om het aanbrengen van betonnen sleuven naast het wegdek en bovenop lage geluidsschermen.

In Nederland zijn al meerdere proeven met betonnen sleuven uitgevoerd (in Enschede, Hummelo en Soesterberg) met positieve resultaten. De proeven langs de N732 hebben vooral als doel te bepalen of de sleuven langs de weg en op lage geluidschermen toepasbaar zijn langs wegen met gewoon asfalt. Dit zou dan een alternatief kunnen zijn voor het minder duurzame geluidsreducerende asfalt.

Binnen de Universiteit Twente is een oplossing bedacht om via betonnen sleuven (‘geluidsdiffractoren’) langs de weg het geluid van het wegverkeer af te buigen naar boven. Geluid bestaat uit geluidsgolven. De geluidsgolf komt in de sleuf, wordt weerkaatst, komt weer uit de sleuf en drukt vervolgens de achterop komende geluidsgolf naar boven.

De proef met de sleuven worden uitgevoerd op gelijke hoogte met het wegoppervlak, zo dicht mogelijk bij de geluidsbron, de band van de auto. Daar zijn de sleuven het meest effectief. De verwachting is dat het geluid langs de weg met 3-4 decibel afneemt.

Geluid langs wegen wordt nu voornamelijk afgeschermd door hoge zichtbeperkende schermen. Gewone lage geluidsschermen zijn in het landschap beter in te passen en verstoren het zicht niet, maar ze functioneren niet voldoende: het geluid gaat erover heen. Daarom is er een proef bedacht om de betonnen sleuven ook te plaatsen bovenop lage geluidsschermen (70 cm hoog) naast de weg. Het zicht wordt niet belemmerd en het geluid achter het scherm wordt gereduceerd, omdat het wordt afgebogen naar boven.

Beide proefvakken hebben een lengte van 100 meter. De proeven duren tot en met maart 2015. De proeven worden uitgevoerd door 4Silence uit Enschede en Altena Infra-materialen uit ’t Harde, in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.