Rotterdam wil de uitstoot van roet met 40 procent verminderen.

rotterdamRotterdam werkt aan een forse uitbreiding van de milieuzone. Belangrijk punt daarbij is het terugdringen van roet.

De stad zegt hiermee verder te gaan dan andere steden, door maatregelen niet alleen op de normen voor fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) te beoordelen, maar vooral op de uitstoot van roet (EC = elementair koolstof). Het stedelijk verkeer is voor 50% verantwoordelijk voor de uitstoot van roet.

Er zijn nu twee mogelijke pakketten met maatregelen door het college van Rotterdam voorgesteld in de Ontwerp-Koersnota Luchtkwaliteit. In beide pakketten is uitbreiding van de milieuzone een essentieel onderdeel.

In het eerste pakket zijn beperkende maatregelen voor vrachtauto’s, bestelauto’s en personenauto’s opgenomen.

In pakket twee is geen milieuzone voor de meest vervuilende personenauto’s opgenomen. In pakket twee zijn de eisen voor vrachtverkeer en bestelvoertuigen hierdoor zwaarder.

Andere maatregelen in de pakketten zijn onder andere meer laadpalen voor elektrisch rijden, een verbeterde infrastructuur voor de fiets en het schoner maken van het gemeentelijk wagenpark, dat moet in 2018 25 procent schoner zijn.

Ook een betere verkeerscirculatie in de stad is een belangrijke maatregel die op de lange termijn structurele verbeteringen moet opleveren.

De huidige milieuzone voor vrachtverkeer in het centrum is niet voldoende om de luchtkwaliteit naar een hoger niveau te krijgen voor onze stad. De omvang (geografisch, welke toegangseisen) van de milieuzone wordt mede bepaald door gesprekken met onder andere bewoners, brancheverenigingen, de gebiedscommissies en milieuorganisaties.

Ondernemers en bewoners die zich genoodzaakt zien hun vervuilende auto te vervangen, worden door de gemeente ondersteund via de bestaande sloopregeling. Deze zal worden aangepast op de te nemen maatregelen. Door middel van een ontheffingenregeling en een zogenaamde hardheidsclausule komt het college ondernemers tegemoet bij de invoering van de zones. Ondernemers die in de problemen dreigen te raken door de invoering van de maatregelen worden hiermee ontzien, zo stelt de gemeente.

Samen met onder andere bewoners, brancheverenigingen, gebiedscommissies en milieuorganisaties wordt de komende tijd één pakket aan maatregelen samengesteld. Dit pakket zal begin 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Zodra de gemeenteraad akkoord is, zal een start worden gemaakt met de uitvoering van de maatregelen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Rotterdam wil de uitstoot van roet met 40 procent verminderen. - VerkeersNet

Rotterdam wil de uitstoot van roet met 40 procent verminderen.

rotterdamRotterdam werkt aan een forse uitbreiding van de milieuzone. Belangrijk punt daarbij is het terugdringen van roet.

De stad zegt hiermee verder te gaan dan andere steden, door maatregelen niet alleen op de normen voor fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) te beoordelen, maar vooral op de uitstoot van roet (EC = elementair koolstof). Het stedelijk verkeer is voor 50% verantwoordelijk voor de uitstoot van roet.

Er zijn nu twee mogelijke pakketten met maatregelen door het college van Rotterdam voorgesteld in de Ontwerp-Koersnota Luchtkwaliteit. In beide pakketten is uitbreiding van de milieuzone een essentieel onderdeel.

In het eerste pakket zijn beperkende maatregelen voor vrachtauto’s, bestelauto’s en personenauto’s opgenomen.

In pakket twee is geen milieuzone voor de meest vervuilende personenauto’s opgenomen. In pakket twee zijn de eisen voor vrachtverkeer en bestelvoertuigen hierdoor zwaarder.

Andere maatregelen in de pakketten zijn onder andere meer laadpalen voor elektrisch rijden, een verbeterde infrastructuur voor de fiets en het schoner maken van het gemeentelijk wagenpark, dat moet in 2018 25 procent schoner zijn.

Ook een betere verkeerscirculatie in de stad is een belangrijke maatregel die op de lange termijn structurele verbeteringen moet opleveren.

De huidige milieuzone voor vrachtverkeer in het centrum is niet voldoende om de luchtkwaliteit naar een hoger niveau te krijgen voor onze stad. De omvang (geografisch, welke toegangseisen) van de milieuzone wordt mede bepaald door gesprekken met onder andere bewoners, brancheverenigingen, de gebiedscommissies en milieuorganisaties.

Ondernemers en bewoners die zich genoodzaakt zien hun vervuilende auto te vervangen, worden door de gemeente ondersteund via de bestaande sloopregeling. Deze zal worden aangepast op de te nemen maatregelen. Door middel van een ontheffingenregeling en een zogenaamde hardheidsclausule komt het college ondernemers tegemoet bij de invoering van de zones. Ondernemers die in de problemen dreigen te raken door de invoering van de maatregelen worden hiermee ontzien, zo stelt de gemeente.

Samen met onder andere bewoners, brancheverenigingen, gebiedscommissies en milieuorganisaties wordt de komende tijd één pakket aan maatregelen samengesteld. Dit pakket zal begin 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Zodra de gemeenteraad akkoord is, zal een start worden gemaakt met de uitvoering van de maatregelen.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.