Zuiniger auto’s door hogere autobelastingen

co2Door fiscale stimulering kiezen automobilisten in vijftien onderzochte EU-landen vaker voor een zuinige auto. Maar het uiteindelijk effect op de totale CO2-uitstoot is gering.

Het PBL onderzocht samen met de Universiteit Tilburg en het Centraal Planbureau (CPB) voor vijftien Europese landen in de periode 2001-2010 in welke mate nationaal fiscaal beleid heeft bijgedragen aan de daling van de CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s.

De conclusie is dat de CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s hierdoor in de periode 2001 – 2010 gedaald met ongeveer 1,3 procent, ongeveer een tiende van de totale daling in deze periode.

Uit het onderzoek blijkt dat de vergroening van de aanschafbelasting (de BPM) effectief is. De aanschafbelasting wordt dan afhankelijk van de CO2- uitstoot per kilometer. Nieuwe zuinige auto’s worden dan bij aanschaf goedkoper en auto’s die veel brandstof verbruiken duurder. In de landen die dit beleid hebben ingevoerd werden aanzienlijk meer zuinige auto’s verkocht en minder auto’s die veel brandstof verbruiken.

Een andere methode om de automobilist te verleiden tot een zuinige auto is door de accijnzen op brandstof te verhogen. Ook dit werkt, maar kan nadelig zijn voor pomphouders aan de grens als het buurland niet meegaat met dit beleid. Het vergroenen van de wegenbelasting heeft nauwelijks effect op de keuze van de auto.

Toch is het effect van nationaal fiscaal beleid op de vermindering van de CO2-uitstoot per kilometer door personenauto’s in alle onderzochte landen samen gering. Dat komt vooral omdat een aantal kleine landen, zoals Nederland en Denemarken, hun autobelastingen in die periode weliswaar sterk vergroend hebben, maar grote landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland hebben de aankoop van zuinige auto’s nauwelijks fiscaal gestimuleerd.

De uitstoot van CO2 per kilometer van nieuwe personenauto’s daalde in de vijftien onderzochte landen met 16 procent. Zonder de stimulering op nationaal niveau zou de daling nog steeds ruim 14 procent zijn geweest.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.