Amsterdam zet in op elektrisch vervoer

Volgens de gemeente Amsterdam is het stimuleren van elektrisch vervoer een effectievere maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren dan invoering van de milieuzone voor personenauto’s.

Uit de rapportage Effect milieuzone personenauto’s en elektrisch vervoer van TNO blijkt dat de invoering van de milieuzone voor personenauto’s minder oplevert dan verwacht, aldus de gemeente. Gebleken is dat het stimuleren van elektrisch vervoer een effectievere maatregel is om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Verder kijkt de gemeente naar mogelijkheden om delen van de stad autoluw te maken en milieudifferentiatie van parkeertarieven toe te passen.
Het onderzoek van TNO laat zien dat het effect van elektrisch vervoer in 2015 meer dan twee keer zo groot is als het effect van de milieuzone voor personenauto’s. Daarom investeert de gemeente 10 miljoen euro in elektrisch vervoer, en wordt er verwacht dat er in 2015 10.000 elektrische auto’s in Amsterdam rijden.

Luchtkwaliteit
Amsterdam voldoet aan de Europese normen voor fijnstof (PM10). Aan de norm voor stikstof (NO2) wordt nog niet voldaan. Met het berekende effect van het elektrisch vervoer, gedifferentieerde milieuparkeertarieven, autoluwe delen van de stad en het verkregen uitstel van Brussel tot 2015 kan op tijd aan de normen voor luchtkwaliteit worden voldaan, zo stelt de gemeente. Daardoor is de noodzaak voor de milieuzone voor personenauto’s niet meer aanwezig.

Elektrisch vervoer
De gemeente maakt elektrisch vervoer mogelijk door de aanleg van oplaadpunten, onder andere op straat en in garages. Daarnaast wordt elektrisch vervoer zichtbaar gemaakt door de inzet van elektrisch vervoer in het eigen wagenpark. Ook worden afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en diverse particuliere organisaties over het inzetten van elektrisch vervoer. Zo wil taxibedrijf TCA bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente elektrische taxi’s inzetten in de stad. Daarnaast wordt een subsidieregeling opgezet om elektrisch vervoer te stimuleren. Het bovenstaande is uitgewerkt in het plan ‘Amsterdam Elektrisch’.

Voorrang voor een Gezonde Stad
De gemeente werkt verder aan de uitvoering van andere maatregelen uit het plan ‘Voorrang voor een Gezonde Stad’. Er is een akkoord bereikt over de landelijke sloopregeling voor oude auto’s, die voor Amsterdammers zal worden aangevuld met plaatselijke subsidie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast hebben inmiddels 400 mensen hun parkeervergunning ingeleverd in ruil voor een autodeeltegoed van 300 euro. Nieuwe autodeelplaatsen worden gesubsidieerd aangelegd en innoverende autodeelprojecten worden voorbereid. Op de bedrijfsterreinen Amstel Business Park en Schinkel gaan per 1 juni als proef gratis bussen tijdens de spits rijden om werknemers en bezoekers van de bedrijven een alternatief voor de auto te bieden. Ook werkt de gemeente aan de invoering van een milieuparkeervergunning.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Amsterdam zet in op elektrisch vervoer - VerkeersNet

Amsterdam zet in op elektrisch vervoer

Volgens de gemeente Amsterdam is het stimuleren van elektrisch vervoer een effectievere maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren dan invoering van de milieuzone voor personenauto’s.

Uit de rapportage Effect milieuzone personenauto’s en elektrisch vervoer van TNO blijkt dat de invoering van de milieuzone voor personenauto’s minder oplevert dan verwacht, aldus de gemeente. Gebleken is dat het stimuleren van elektrisch vervoer een effectievere maatregel is om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Verder kijkt de gemeente naar mogelijkheden om delen van de stad autoluw te maken en milieudifferentiatie van parkeertarieven toe te passen.
Het onderzoek van TNO laat zien dat het effect van elektrisch vervoer in 2015 meer dan twee keer zo groot is als het effect van de milieuzone voor personenauto’s. Daarom investeert de gemeente 10 miljoen euro in elektrisch vervoer, en wordt er verwacht dat er in 2015 10.000 elektrische auto’s in Amsterdam rijden.

Luchtkwaliteit
Amsterdam voldoet aan de Europese normen voor fijnstof (PM10). Aan de norm voor stikstof (NO2) wordt nog niet voldaan. Met het berekende effect van het elektrisch vervoer, gedifferentieerde milieuparkeertarieven, autoluwe delen van de stad en het verkregen uitstel van Brussel tot 2015 kan op tijd aan de normen voor luchtkwaliteit worden voldaan, zo stelt de gemeente. Daardoor is de noodzaak voor de milieuzone voor personenauto’s niet meer aanwezig.

Elektrisch vervoer
De gemeente maakt elektrisch vervoer mogelijk door de aanleg van oplaadpunten, onder andere op straat en in garages. Daarnaast wordt elektrisch vervoer zichtbaar gemaakt door de inzet van elektrisch vervoer in het eigen wagenpark. Ook worden afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en diverse particuliere organisaties over het inzetten van elektrisch vervoer. Zo wil taxibedrijf TCA bijvoorbeeld in samenwerking met de gemeente elektrische taxi’s inzetten in de stad. Daarnaast wordt een subsidieregeling opgezet om elektrisch vervoer te stimuleren. Het bovenstaande is uitgewerkt in het plan ‘Amsterdam Elektrisch’.

Voorrang voor een Gezonde Stad
De gemeente werkt verder aan de uitvoering van andere maatregelen uit het plan ‘Voorrang voor een Gezonde Stad’. Er is een akkoord bereikt over de landelijke sloopregeling voor oude auto’s, die voor Amsterdammers zal worden aangevuld met plaatselijke subsidie van de gemeente Amsterdam. Daarnaast hebben inmiddels 400 mensen hun parkeervergunning ingeleverd in ruil voor een autodeeltegoed van 300 euro. Nieuwe autodeelplaatsen worden gesubsidieerd aangelegd en innoverende autodeelprojecten worden voorbereid. Op de bedrijfsterreinen Amstel Business Park en Schinkel gaan per 1 juni als proef gratis bussen tijdens de spits rijden om werknemers en bezoekers van de bedrijven een alternatief voor de auto te bieden. Ook werkt de gemeente aan de invoering van een milieuparkeervergunning.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.