Hoe schoon is een elektrische auto?

Een elektrische auto die geladen wordt met groene stroom is aanzienlijk schoner dan een benzineauto. Maar een hybride auto op gewone stroom is in de dagelijkse praktijk maar een klein beetje schoner.

Dat blijkt uit een onderzoek van TNO die de milieuaspecten van verschillende typen auto’s vergeleek.

Daarbij werd niet alleen gekeken naar wat er uit de uitlaat komt, maar ook de fabricage van auto’s en de productie van brandstof werd meegenomen.

Zo verliest de elektrische auto het als gekeken wordt naar de CO2-emissie gerelateerd aan de fabricage van het voertuig en de accu, onderhoud en recycling. Die is met circa 45 g/km het laagst voor een conventioneel voertuig en neemt toe tot maximaal circa 65 g/km voor een volledig elektrisch voertuig.

Als het gaat om de brandstof, scoort de elektrische auto beter, zeker als die op groene stroom rijdt.

De CO2-emissie varieert van minimaal circa 10 g/km voor een volledig elektrisch voertuig op groene stroom tot bijna 150 g/km voor een plug-in hybride voertuig dat gebruik maakt van overwegend grijze stroom. Bij een conventionele benzine auto is de CO2-emissie van de totale energieketen 200 g/km.

Alles opgeteld komt TNO tot een totale CO2-emissie van maximaal bijna 250 g/km voor een gemiddeld benzinevoertuig tot minimaal circa 70 g/km voor een elektrisch voertuig op groene stroom (-70%).

De totale CO2-winst van een hybride bij gebruik van overwegend grijze stroom is met circa 15% ten opzichte van een benzinevoertuig relatief bescheiden, omdat ervan uitgegaan wordt dat gemiddeld maar 30% volledig elektrisch gereden wordt.

TNO tekent daarbij aan dat de CO2-emissies van conventionele voertuigen ook sterk verlaagd worden door de toepassing van biobrandstof zoals biogas, ethanol of biodiesel.
Als het gaat om NOx en fijnstof scoren elektrische auto’s beter. De motoremissies zijn nul en fijnstof door slijtage van banden- en remmen is circa 25% lager vanwege het grotendeels elektrische remmen.

Ten aanzien van de indirecte verontreinigende emissies van elektriciteitscentrale en olieraffinaderij geldt volgens TNO dat deze veel minder belangrijk zijn dan de directe voertuigemissies, omdat ze alleen sterk verdund meetellen op locaties met luchtkwaliteitsproblemen. Desalniettemin zijn ze vaak hoger dan de directe voertuigemissies.

De emissies bij de productie van voor stroom en benzine en diesel zijn over het algemeen vergelijkbaar in grootte. Voor groene stroom zijn de indirecte emissies globaal een factor tien lager.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.