Minder milieuschade door internet winkelen

coolblue
Foto: Coolblue

Het bezorgen van een op internet besteld pakje heeft een lagere milieu-impact  dan conventioneel winkelen. De schadekosten voor het vervoeren van één pakket bedragen 3,8 cent, voor ‘conventioneel winkelen’ 4,5 cent.

Dat stellen EY en Thuiswinkel.org op basis van een analyse van de milieu-impact van de ‘last mile’ in het bezorgtraject.

Het totaal aantal bezorgde pakketten wordt voor 2014 geschat op 190 miljoen, ruim een verdubbeling ten opzichte van de 90 miljoen bezorgde pakketten in 2010. Met de huidige groei van 8% per jaar, zou het aantal pakketten in 2020 tot 280 miljoen pakketten kunnen uitgroeien.

Voor het onderzoek zijn vier opties vergeleken. Naast het conventioneel winkelen zijn dat bezorgen aan huis, afleveren bij een pickup-point en via een drop-off-point (bij dat laatste wordt het pakket vanaf een lokaal punt bezorgd met de fiets).

Om de vier scenario’s met elkaar te kunnen vergelijken, is het vervoer van één pakket, van verkoper tot consument gevolgd en gekeken is wat dat oplevert aan emissies van broeikasgasemissies en luchtvervuilende stoffen. Die zijn vervolgens omgerekend met behulp van de schadekostenmethode van CE Delft tot een totale schadeprijs.

Die liggen het hoogst voor zelf ophalen in de winkel, en het laagst bij dropp-off-point bezorgen.

schadekosten
Schadekosten van het vervoer van één pakket over verschillende scenario’s (bron: EY)

De invloed van de auto hierbij is sterk: de last mile (grijs in de grafiek) wordt vuiler zodra consumenten zelf de auto pakken naar de fysieke winkel of het pick-up-point.

De onderzoekers benadrukken wel dat dit gemiddelden zijn, en dat het voor een specifieker beeld nodig is om per retailer een berekening te maken op basis van de specifieke route die een pakketje aflegt. Dat geeft concrete aanknopingspunten voor verbeteringen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Minder milieuschade door internet winkelen - VerkeersNet

Minder milieuschade door internet winkelen

coolblue
Foto: Coolblue

Het bezorgen van een op internet besteld pakje heeft een lagere milieu-impact  dan conventioneel winkelen. De schadekosten voor het vervoeren van één pakket bedragen 3,8 cent, voor ‘conventioneel winkelen’ 4,5 cent.

Dat stellen EY en Thuiswinkel.org op basis van een analyse van de milieu-impact van de ‘last mile’ in het bezorgtraject.

Het totaal aantal bezorgde pakketten wordt voor 2014 geschat op 190 miljoen, ruim een verdubbeling ten opzichte van de 90 miljoen bezorgde pakketten in 2010. Met de huidige groei van 8% per jaar, zou het aantal pakketten in 2020 tot 280 miljoen pakketten kunnen uitgroeien.

Voor het onderzoek zijn vier opties vergeleken. Naast het conventioneel winkelen zijn dat bezorgen aan huis, afleveren bij een pickup-point en via een drop-off-point (bij dat laatste wordt het pakket vanaf een lokaal punt bezorgd met de fiets).

Om de vier scenario’s met elkaar te kunnen vergelijken, is het vervoer van één pakket, van verkoper tot consument gevolgd en gekeken is wat dat oplevert aan emissies van broeikasgasemissies en luchtvervuilende stoffen. Die zijn vervolgens omgerekend met behulp van de schadekostenmethode van CE Delft tot een totale schadeprijs.

Die liggen het hoogst voor zelf ophalen in de winkel, en het laagst bij dropp-off-point bezorgen.

schadekosten
Schadekosten van het vervoer van één pakket over verschillende scenario’s (bron: EY)

De invloed van de auto hierbij is sterk: de last mile (grijs in de grafiek) wordt vuiler zodra consumenten zelf de auto pakken naar de fysieke winkel of het pick-up-point.

De onderzoekers benadrukken wel dat dit gemiddelden zijn, en dat het voor een specifieker beeld nodig is om per retailer een berekening te maken op basis van de specifieke route die een pakketje aflegt. Dat geeft concrete aanknopingspunten voor verbeteringen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.