Discussie over effectiviteit nieuwe BPM-grondslag

Door het Kabinetsbesluit om de CO2-uitstoot als basis voor de autobelasting BPM te nemen, merkt de consument vanaf volgend jaar dat het loont om een zuinige auto te kopen. Het Kabinet heeft daarbij gekozen voor de meest milieuvriendelijke maatregel uit het onderzoek ‘Stimulering zuinige auto’s via de BPM’ dat door CE Delft is uitgevoerd, zo meent deze organisatie. De autolobby denkt er anders over.

Staatssecretaris De Jager van Financiën wil vanaf 2010 beginnen met de ombouw van de BPM (aanschafbelasting voor nieuwe auto’s), zodat vanaf 2013 de BPM niet meer op basis van de netto-catalogusprijs wordt berekend, maar op basis van de CO2 uitstoot. Met de CO2-grondslag voor de BPM komt een einde aan de huidige praktijk waarbij consumenten een hogere BPM-belasting betalen als ze kiezen voor duurdere maar innovatieve, zuinigere auto’s. Minder uitstoot loont dus voortaan. De verwachting is dat autofabrikanten versneld met innovatieve en zuinigere modellen op de markt komen.
CE Delft heeft becijferd dat de CO2-reductie ten opzichte van de huidige situatie in 2020 is te schatten op een extra 0,3 tot 0,5 Mton (bij100% BPM-afbouw). Bij 25% afbouw van de BPM is deze CO2-reductie gelijk aan 0,9 tot 1,2 Mton (7% van de voorgenomen CO2-reductie voor verkeer in 2020). De progressieve BPM-systemen danken hun effectiviteit aan het feit dat ze zowel een sterke prikkel bieden om een kleinere auto aan te schaffen als om een zuinigere auto van dezelfde grootte aan te schaffen.

Volgens de autobranche en de ANWB gaat de CO2 taks echter niet werken. De milieuopbrengst is namelijk verwaarloosbaar, zeggen RAI, ANWB, BOVAG en de Vereniging voor Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) op grond van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van adviesbureaubureau DHV. Het welvaartsverlies voor consumenten en producenten zou – door een substantiële verstoring van de markt – vele malen groter zijn dan de beoogde milieueffecten. De verwachte reductie van CO2 in 2020 door de maatregel zou voor slechts 1,2 procent bijdragen aan het doel dat het Rijk zich gesteld heeft voor de sector verkeer en vervoer.
ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA zien veel meer heil in maatregelen die momenteel al in gang zijn gezet, zoals de steeds strenger wordende Europese normen voor uitstoot , BPM vrijstelling voor zeer zuinige auto’s, de gunstige bijtellingstarieven voor zuinige zakelijke auto’s en Het Nieuwe Rijden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Discussie over effectiviteit nieuwe BPM-grondslag - VerkeersNet

Discussie over effectiviteit nieuwe BPM-grondslag

Door het Kabinetsbesluit om de CO2-uitstoot als basis voor de autobelasting BPM te nemen, merkt de consument vanaf volgend jaar dat het loont om een zuinige auto te kopen. Het Kabinet heeft daarbij gekozen voor de meest milieuvriendelijke maatregel uit het onderzoek ‘Stimulering zuinige auto’s via de BPM’ dat door CE Delft is uitgevoerd, zo meent deze organisatie. De autolobby denkt er anders over.

Staatssecretaris De Jager van Financiën wil vanaf 2010 beginnen met de ombouw van de BPM (aanschafbelasting voor nieuwe auto’s), zodat vanaf 2013 de BPM niet meer op basis van de netto-catalogusprijs wordt berekend, maar op basis van de CO2 uitstoot. Met de CO2-grondslag voor de BPM komt een einde aan de huidige praktijk waarbij consumenten een hogere BPM-belasting betalen als ze kiezen voor duurdere maar innovatieve, zuinigere auto’s. Minder uitstoot loont dus voortaan. De verwachting is dat autofabrikanten versneld met innovatieve en zuinigere modellen op de markt komen.
CE Delft heeft becijferd dat de CO2-reductie ten opzichte van de huidige situatie in 2020 is te schatten op een extra 0,3 tot 0,5 Mton (bij100% BPM-afbouw). Bij 25% afbouw van de BPM is deze CO2-reductie gelijk aan 0,9 tot 1,2 Mton (7% van de voorgenomen CO2-reductie voor verkeer in 2020). De progressieve BPM-systemen danken hun effectiviteit aan het feit dat ze zowel een sterke prikkel bieden om een kleinere auto aan te schaffen als om een zuinigere auto van dezelfde grootte aan te schaffen.

Volgens de autobranche en de ANWB gaat de CO2 taks echter niet werken. De milieuopbrengst is namelijk verwaarloosbaar, zeggen RAI, ANWB, BOVAG en de Vereniging voor Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) op grond van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van adviesbureaubureau DHV. Het welvaartsverlies voor consumenten en producenten zou – door een substantiële verstoring van de markt – vele malen groter zijn dan de beoogde milieueffecten. De verwachte reductie van CO2 in 2020 door de maatregel zou voor slechts 1,2 procent bijdragen aan het doel dat het Rijk zich gesteld heeft voor de sector verkeer en vervoer.
ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA zien veel meer heil in maatregelen die momenteel al in gang zijn gezet, zoals de steeds strenger wordende Europese normen voor uitstoot , BPM vrijstelling voor zeer zuinige auto’s, de gunstige bijtellingstarieven voor zuinige zakelijke auto’s en Het Nieuwe Rijden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.