Green Deal moet leiden tot 8000 extra laadpalen

laadpaalOp dit moment staan er zo’n 6.000 laadpalen in de openbare ruimte. De verder uitrol stagneerde, omdat veel onduidelijk heerste rond de financiering van laad infrastructuur. Twaalf partijen hebben nu hun handtekening gezet onder de nieuwe Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur. Daarmee zouden nog eens 8.000 laadpalen gerealiseerd kunnen worden.

De Green Deal moet binnen drie jaar de belemmeringen rond de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur wegnemen en een rendabele businesscase mogelijk te maken. Het recent opgerichte Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) zal daarom innovatieprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren samen met netbeheerders, laadexploitanten, producenten van laadpalen, kennisinstellingen en decentrale overheden.

Tot die tijd dragen Rijksoverheid, decentrale overheden en private partijen gezamenlijk bij aan de financiering van de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur. De rijksbijdrage heeft de vorm van een ‘decentralisatieuitkering’; het Rijk draagt evenveel bij als decentrale overheden tot een maximumbedrag per laadpaal. In totaal stellen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de rijksbijdrage.

De ondertekening van de Green Deal vond plaats tijdens de ingebruikname van de eerste zongestuurde slimme laadpaal. Slimme laadpalen worden gekoppeld aan zonnepanelen op de omliggende huizen van bewoners, daken van bedrijven en openbare gebouwen zoals scholen. De elektrische auto wordt opgeladen als de zon schijnt en kan ontladen als de zon niet aanwezig is. De opgeslagen duurzame elektriciteit in de auto kan zo door omwonenden of bedrijven gebruikt worden voor andere doeleinden.

Om het grote aantallen elektrische auto’s te kunnen laden, is de komende jaren alleen al in Nederland een verzwaring van het stroomnet nodig die 40 tot 60 miljard euro gaat kosten. Het investeren in dergelijke slimme laadnetwerken is een schoon en voordelig alternatief voor deze verzwaring.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Green Deal moet leiden tot 8000 extra laadpalen - VerkeersNet

Green Deal moet leiden tot 8000 extra laadpalen

laadpaalOp dit moment staan er zo’n 6.000 laadpalen in de openbare ruimte. De verder uitrol stagneerde, omdat veel onduidelijk heerste rond de financiering van laad infrastructuur. Twaalf partijen hebben nu hun handtekening gezet onder de nieuwe Green Deal Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur. Daarmee zouden nog eens 8.000 laadpalen gerealiseerd kunnen worden.

De Green Deal moet binnen drie jaar de belemmeringen rond de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur wegnemen en een rendabele businesscase mogelijk te maken. Het recent opgerichte Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) zal daarom innovatieprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren samen met netbeheerders, laadexploitanten, producenten van laadpalen, kennisinstellingen en decentrale overheden.

Tot die tijd dragen Rijksoverheid, decentrale overheden en private partijen gezamenlijk bij aan de financiering van de uitrol van openbaar toegankelijke laadinfrastructuur. De rijksbijdrage heeft de vorm van een ‘decentralisatieuitkering’; het Rijk draagt evenveel bij als decentrale overheden tot een maximumbedrag per laadpaal. In totaal stellen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu 5,7 miljoen euro beschikbaar voor de rijksbijdrage.

De ondertekening van de Green Deal vond plaats tijdens de ingebruikname van de eerste zongestuurde slimme laadpaal. Slimme laadpalen worden gekoppeld aan zonnepanelen op de omliggende huizen van bewoners, daken van bedrijven en openbare gebouwen zoals scholen. De elektrische auto wordt opgeladen als de zon schijnt en kan ontladen als de zon niet aanwezig is. De opgeslagen duurzame elektriciteit in de auto kan zo door omwonenden of bedrijven gebruikt worden voor andere doeleinden.

Om het grote aantallen elektrische auto’s te kunnen laden, is de komende jaren alleen al in Nederland een verzwaring van het stroomnet nodig die 40 tot 60 miljard euro gaat kosten. Het investeren in dergelijke slimme laadnetwerken is een schoon en voordelig alternatief voor deze verzwaring.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.