Veel brandstofbesparing mogelijk bij bedrijfsvoertuigen

bedrijfsautoBedrijfsvoertuigen zijn in de EU verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de totale uitstoot van het wegvervoer en bijna 200 miljard euro aan brandstofkosten per jaar. Dat is met tientallen procenten te reduceren.

CE Delft heeft verschillende maatregelen onderzocht om de brandstofkosten van personenauto’s van bedrijven terug te brengen. Dit begint met werknemers te stimuleren om zuinige leaseauto’s te kiezen. Vaak kan dit tegen lage of zelfs negatieve netto kosten (m.a.w. de baten zijn hoger dan de kosten). Hetzelfde geldt voor zuiniger rijden (meer dan rijstijltrainingen) en kan tot wel 20% brandstof besparen. Ook zijn er diverse maatregelen om autokilometers te reduceren, zoals het stimuleren van thuiswerken: 1 dag thuiswerken per week bespaart 2.000 euro per werknemer per jaar en reduceert de CO2 uitstoot met gemiddeld 14%. Tenslotte, kunnen werkgevers elektrische auto’s stimuleren. Dit heeft in potentie het grootste CO2 reductiepotentieel, maar de kosten zijn vaak wel hoger al worden deze voor een groot deel gecompenseerd door belastingvoordelen.

Ook voor vracht- en bestelauto’s is er een breed scala aan maatregelen om het brandstofverbruik flink terug te brengen. Door zuiniger voertuigen en retro-fit maatregelen toe te passen kan het verbruik van vracht- en bestelauto’s flink worden verlaagd. Zo kan een enkele maatregel om bijv. de  aerodynamica van vrachtauto’s te verbeteren al gauw 1 tot 4% brandstof besparen en het toepassen van een hybride voertuig zelfs wel 8 tot 30%, aldus CE.

Veel maatregelen hebben een korte terugverdientijd (vaak 1 tot 3 jaar). Maatregelen die een zuinige rijstijl stimuleren verdienen zich vaak nog sneller terug en kunnen structureel tot wel 5 tot 7% lagere brandstofkosten leiden. De toepassing elektrische bestel- of vrachtauto’s of LNG vereist veel grotere investeringen maar kan emissies verder reduceren. Tot slot kan ook een verschuiving naar andere vervoerswijzen of logistieke optimalisatie flinke emissiereductie geven maar kan oplopen tot 4 tot 20%.

De transportsector heeft een aandeel van 64% in de wereldwijde vraag naar olie. Het aandeel van transport in de wereldwijde broeikasemissies is met 23% ook substantieel. Omdat bedrijfsvoertuigen samen (personen-, bestel- en vrachtauto’s) een groot aandeel hebben in het totale wagenpark, zorgen ze voor bijna de helft van de brandstofconsumptie van wegverkeer (45%) en 8% van de totale broeikasuitstoot in de EU. De brandstofkosten van bedrijfsvoertuigen in de EU bedragen jaarlijks bijna 200 miljard euro en de totale kosten zelfs ca. 600 miljard euro.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Veel brandstofbesparing mogelijk bij bedrijfsvoertuigen - VerkeersNet

Veel brandstofbesparing mogelijk bij bedrijfsvoertuigen

bedrijfsautoBedrijfsvoertuigen zijn in de EU verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de totale uitstoot van het wegvervoer en bijna 200 miljard euro aan brandstofkosten per jaar. Dat is met tientallen procenten te reduceren.

CE Delft heeft verschillende maatregelen onderzocht om de brandstofkosten van personenauto’s van bedrijven terug te brengen. Dit begint met werknemers te stimuleren om zuinige leaseauto’s te kiezen. Vaak kan dit tegen lage of zelfs negatieve netto kosten (m.a.w. de baten zijn hoger dan de kosten). Hetzelfde geldt voor zuiniger rijden (meer dan rijstijltrainingen) en kan tot wel 20% brandstof besparen. Ook zijn er diverse maatregelen om autokilometers te reduceren, zoals het stimuleren van thuiswerken: 1 dag thuiswerken per week bespaart 2.000 euro per werknemer per jaar en reduceert de CO2 uitstoot met gemiddeld 14%. Tenslotte, kunnen werkgevers elektrische auto’s stimuleren. Dit heeft in potentie het grootste CO2 reductiepotentieel, maar de kosten zijn vaak wel hoger al worden deze voor een groot deel gecompenseerd door belastingvoordelen.

Ook voor vracht- en bestelauto’s is er een breed scala aan maatregelen om het brandstofverbruik flink terug te brengen. Door zuiniger voertuigen en retro-fit maatregelen toe te passen kan het verbruik van vracht- en bestelauto’s flink worden verlaagd. Zo kan een enkele maatregel om bijv. de  aerodynamica van vrachtauto’s te verbeteren al gauw 1 tot 4% brandstof besparen en het toepassen van een hybride voertuig zelfs wel 8 tot 30%, aldus CE.

Veel maatregelen hebben een korte terugverdientijd (vaak 1 tot 3 jaar). Maatregelen die een zuinige rijstijl stimuleren verdienen zich vaak nog sneller terug en kunnen structureel tot wel 5 tot 7% lagere brandstofkosten leiden. De toepassing elektrische bestel- of vrachtauto’s of LNG vereist veel grotere investeringen maar kan emissies verder reduceren. Tot slot kan ook een verschuiving naar andere vervoerswijzen of logistieke optimalisatie flinke emissiereductie geven maar kan oplopen tot 4 tot 20%.

De transportsector heeft een aandeel van 64% in de wereldwijde vraag naar olie. Het aandeel van transport in de wereldwijde broeikasemissies is met 23% ook substantieel. Omdat bedrijfsvoertuigen samen (personen-, bestel- en vrachtauto’s) een groot aandeel hebben in het totale wagenpark, zorgen ze voor bijna de helft van de brandstofconsumptie van wegverkeer (45%) en 8% van de totale broeikasuitstoot in de EU. De brandstofkosten van bedrijfsvoertuigen in de EU bedragen jaarlijks bijna 200 miljard euro en de totale kosten zelfs ca. 600 miljard euro.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.