VROM onderzoekt geluidshinder brommers en motoren

bromfietsVROM gaat op zoek naar oplossingen om de geluidsoverlast van gemotoriseerde tweewielers terug te dringen.
Uit gegevens van VROM blijkt dat 3,7 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder ernstige geluidshinder ondervinden die wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Dat is 29 procent van de bevolking. Als voornaamste bronnen van hinderlijk geluid worden genoemd: brommers (19 procent), motorfietsen (11 procent) en vrachtverkeer (10 procent).

Dit meldt de RAI Vereniging. Zaken die mogelijk een rol kunnen spellen bij het terugdringen van de geluidsoverlast betreffen kennis van de bestaande wet- en regelgeving en gebrekkige controle van de overheid, c.q. het toezicht en sanctionering bij overtredingen.
Aan de verkenning nemen een aantal partijen deel, zoals de VROM-afdeling Juridische Zaken, het VROM-programma Mooi Duurzaam, de directie van diverse politieregio’s, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de directie Wegen en Verkeersbeleid en het team Verkeersveiligheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Voedsel- en Warenautoriteit. Namens de branche zijn BOVAG en RAI Vereniging vertegenwoordigd.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

VROM onderzoekt geluidshinder brommers en motoren - VerkeersNet

VROM onderzoekt geluidshinder brommers en motoren

bromfietsVROM gaat op zoek naar oplossingen om de geluidsoverlast van gemotoriseerde tweewielers terug te dringen.
Uit gegevens van VROM blijkt dat 3,7 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder ernstige geluidshinder ondervinden die wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Dat is 29 procent van de bevolking. Als voornaamste bronnen van hinderlijk geluid worden genoemd: brommers (19 procent), motorfietsen (11 procent) en vrachtverkeer (10 procent).

Dit meldt de RAI Vereniging. Zaken die mogelijk een rol kunnen spellen bij het terugdringen van de geluidsoverlast betreffen kennis van de bestaande wet- en regelgeving en gebrekkige controle van de overheid, c.q. het toezicht en sanctionering bij overtredingen.
Aan de verkenning nemen een aantal partijen deel, zoals de VROM-afdeling Juridische Zaken, het VROM-programma Mooi Duurzaam, de directie van diverse politieregio’s, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de directie Wegen en Verkeersbeleid en het team Verkeersveiligheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Voedsel- en Warenautoriteit. Namens de branche zijn BOVAG en RAI Vereniging vertegenwoordigd.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.