Nieuw beleid stopt onbeheerste groei verkeerslawaai

De introductie van geluidproductieplafonds voor snelwegen en spoorwegen leidt tot minder hinder maar kan wel veel duurder uitpakken dan de huidige regelgeving. Geluidproductieplafonds stellen een grens aan het verkeersgeluid op een vaste afstand van een stuk (spoor)weg en zijn daardoor relatief eenvoudig te handhaven, bijvoorbeeld door jaarlijks te toetsen. Dat blijkt uit de ex-ante-evaluatie “Herziening regelgeving verkeersgeluid snelwegen” van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het kabinet zal het wetsvoorstel voor het nieuwe geluidhinderbeleid na de zomer aan de Tweede Kamer sturen. Deze herziening is de grootste sinds de invoering van de Wet geluidhinder in 1987. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voor de voorlopige voorstellen een ex-ante-evaluatie uitgevoerd, maar alleen voor de snelwegen.

Bij een hoge verkeersgroei kunnen de kosten voor het naleven van de geluidproductieplafonds voor snelwegen tot 2020 oplopen tot ruim 800 miljoen euro. De totale kosten van het nieuwe beleid, dus inclusief sanering, bedragen dan naar schatting circa 1,3 miljard euro. Dit is ongeveer 400 miljoen euro meer dan bij ongewijzigd beleid. Zou het verkeer aanzienlijk stiller worden, dan zijn de extra kosten die nodig zijn om onder de gestelde geluidproductieplafonds te blijven nihil. Wanneer het geluid van verkeer echter fors toeneemt, bijvoorbeeld doordat auto’s bredere banden krijgen of het (vracht)verkeer in de nacht toeneemt, dan lopen de kosten van naleving op tot bijna 4 miljard euro.

Het nieuwe beleid brengt weliswaar hogere kosten met zich mee dan het huidige beleid, maar heeft ook een gunstiger effect op de totale geluidhinder. Tot 2020 daalt het aantal ernstig gehinderde mensen van 190.000 nu tot circa 150.000 mensen. Bij voortzetting van het huidige beleid zou dit aantal in 2020 naar verwachting uitkomen op circa 165.000. Hoe de effecten precies gaan uitpakken is nog niet te zeggen, aangezien er nog onduidelijkheid is over de praktische invoering van diverse regelingen.

De verhouding tussen kosten en opbrengsten van het nieuwe beleid verbetert aanzienlijk als het verkeer minder hard groeit of als de autobanden door Europees beleid stiller worden. De huidige Europese normen voor autobanden zijn nog niet erg dwingend. Als de normen worden aangescherpt kunnen de kosten van het nieuwe geluidbeleid circa 1 miljard lager uitvallen. Bovendien komt het aantal ernstig gehinderde mensen in 2020 dan zo’n 10-20% lager uit. Overigens is Nederland niet voor alle zogenoemde bronmaatregelen afhankelijk van Europa. Ook het verder ‘stiller’ maken van het wegdek, het slim toepassen van snelheidsmaatregelen en het beperken van nachtelijk verkeer helpen om kosten te beperken en geluidhinder terug te dringen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nieuw beleid stopt onbeheerste groei verkeerslawaai - VerkeersNet

Nieuw beleid stopt onbeheerste groei verkeerslawaai

De introductie van geluidproductieplafonds voor snelwegen en spoorwegen leidt tot minder hinder maar kan wel veel duurder uitpakken dan de huidige regelgeving. Geluidproductieplafonds stellen een grens aan het verkeersgeluid op een vaste afstand van een stuk (spoor)weg en zijn daardoor relatief eenvoudig te handhaven, bijvoorbeeld door jaarlijks te toetsen. Dat blijkt uit de ex-ante-evaluatie “Herziening regelgeving verkeersgeluid snelwegen” van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het kabinet zal het wetsvoorstel voor het nieuwe geluidhinderbeleid na de zomer aan de Tweede Kamer sturen. Deze herziening is de grootste sinds de invoering van de Wet geluidhinder in 1987. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voor de voorlopige voorstellen een ex-ante-evaluatie uitgevoerd, maar alleen voor de snelwegen.

Bij een hoge verkeersgroei kunnen de kosten voor het naleven van de geluidproductieplafonds voor snelwegen tot 2020 oplopen tot ruim 800 miljoen euro. De totale kosten van het nieuwe beleid, dus inclusief sanering, bedragen dan naar schatting circa 1,3 miljard euro. Dit is ongeveer 400 miljoen euro meer dan bij ongewijzigd beleid. Zou het verkeer aanzienlijk stiller worden, dan zijn de extra kosten die nodig zijn om onder de gestelde geluidproductieplafonds te blijven nihil. Wanneer het geluid van verkeer echter fors toeneemt, bijvoorbeeld doordat auto’s bredere banden krijgen of het (vracht)verkeer in de nacht toeneemt, dan lopen de kosten van naleving op tot bijna 4 miljard euro.

Het nieuwe beleid brengt weliswaar hogere kosten met zich mee dan het huidige beleid, maar heeft ook een gunstiger effect op de totale geluidhinder. Tot 2020 daalt het aantal ernstig gehinderde mensen van 190.000 nu tot circa 150.000 mensen. Bij voortzetting van het huidige beleid zou dit aantal in 2020 naar verwachting uitkomen op circa 165.000. Hoe de effecten precies gaan uitpakken is nog niet te zeggen, aangezien er nog onduidelijkheid is over de praktische invoering van diverse regelingen.

De verhouding tussen kosten en opbrengsten van het nieuwe beleid verbetert aanzienlijk als het verkeer minder hard groeit of als de autobanden door Europees beleid stiller worden. De huidige Europese normen voor autobanden zijn nog niet erg dwingend. Als de normen worden aangescherpt kunnen de kosten van het nieuwe geluidbeleid circa 1 miljard lager uitvallen. Bovendien komt het aantal ernstig gehinderde mensen in 2020 dan zo’n 10-20% lager uit. Overigens is Nederland niet voor alle zogenoemde bronmaatregelen afhankelijk van Europa. Ook het verder ‘stiller’ maken van het wegdek, het slim toepassen van snelheidsmaatregelen en het beperken van nachtelijk verkeer helpen om kosten te beperken en geluidhinder terug te dringen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.