Sproeien helpt niet tegen luchtverontreining

Opwervelend stof draagt voor circa 60 procent bij aan de verhoging van fijnstof in drukke straten. In een aantal steden zijn daarom proeven met sproeiwagens aan de gang, onder andere in Tilburg, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. De machines besproeien daar eens in de twee weken in drie rondes de straten met water. In Amsterdam is bekeken of sproeien van straten ook echt helpt. Het antwoord is: nee.

Uit metingen door TNO blijkt dat er geen significant verschil is te meten in de bijdrage van opwervelend stof voor dagen met of zonder reinigen/spoelen. TNO concludeert dan ook dat de huidige aanpak niet effectief is om te voldoen aan de etmaalnorm voor PM10 in knelpuntstraten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.