Tijdwinst en zeldzame natuur vergelijkbaar gemaakt

Om het verlies aan natuur door bijvoorbeeld de aanleg van een weg af te wegen tegen de tijdwinst die dit veel mensen oplevert, zijn natuurpunten ontwikkeld. Daarmee kan op een gestandaardiseerde manier gemeten worden of deze nieuwe weg tot natuurverlies leidt.
Tot op heden werden natuureffecten in een kosten-batenanalyse niet of gebrekkig meegenomen. Dat blijkt uit “De methode Natuurpunten in Maatschappelijke Kosten-batenanalyses”van het Planbureau voor de Leefomgeving. Met natuurpunten zijn de natuureffecten nu ook kwantitatief te vergelijken met de in euro’s meetbare effecten.
De belangrijkste winst van de natuurpuntenmethode is dat deze de mate van natuurverlies of natuurverbetering vergelijkbaar maakt met de baten en kosten van het project die wel in euro’s zijn uit te drukken, aldus het Planbureau. Analyse van een aantal maatschappelijke kosten-batenanalyses leert dat de natuureffecten op uiteenlopende en gebrekkige wijzen in projecten worden meegenomen. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid van de projecten niet. Bovendien geeft de informatie in de huidige kosten-batenanalyses vaak een onvoldoende betrouwbaar beeld van de omvang van de effecten op de natuur.

Doordat natuurpunten geen zicht bieden op de waarde die de maatschappij hecht aan een verandering in de natuur, geeft een kosten-batenanalyse met natuurpunten geen uitsluitsel over de maatschappelijke wenselijkheid van een project. De afweging tussen de in euro’s gemeten effecten en de natuureffecten die in natuurpunten worden uitgedrukt, blijft aan de politiek, zo stelt het Planbureau.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Tijdwinst en zeldzame natuur vergelijkbaar gemaakt - VerkeersNet

Tijdwinst en zeldzame natuur vergelijkbaar gemaakt

Om het verlies aan natuur door bijvoorbeeld de aanleg van een weg af te wegen tegen de tijdwinst die dit veel mensen oplevert, zijn natuurpunten ontwikkeld. Daarmee kan op een gestandaardiseerde manier gemeten worden of deze nieuwe weg tot natuurverlies leidt.
Tot op heden werden natuureffecten in een kosten-batenanalyse niet of gebrekkig meegenomen. Dat blijkt uit “De methode Natuurpunten in Maatschappelijke Kosten-batenanalyses”van het Planbureau voor de Leefomgeving. Met natuurpunten zijn de natuureffecten nu ook kwantitatief te vergelijken met de in euro’s meetbare effecten.
De belangrijkste winst van de natuurpuntenmethode is dat deze de mate van natuurverlies of natuurverbetering vergelijkbaar maakt met de baten en kosten van het project die wel in euro’s zijn uit te drukken, aldus het Planbureau. Analyse van een aantal maatschappelijke kosten-batenanalyses leert dat de natuureffecten op uiteenlopende en gebrekkige wijzen in projecten worden meegenomen. Dit bevordert de onderlinge vergelijkbaarheid van de projecten niet. Bovendien geeft de informatie in de huidige kosten-batenanalyses vaak een onvoldoende betrouwbaar beeld van de omvang van de effecten op de natuur.

Doordat natuurpunten geen zicht bieden op de waarde die de maatschappij hecht aan een verandering in de natuur, geeft een kosten-batenanalyse met natuurpunten geen uitsluitsel over de maatschappelijke wenselijkheid van een project. De afweging tussen de in euro’s gemeten effecten en de natuureffecten die in natuurpunten worden uitgedrukt, blijft aan de politiek, zo stelt het Planbureau.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.