‘Kilometerheffing en snelheidsverlaging nodig om CO2-doelstelling te halen’

kmheffingInvoering van een kilometerheffing en het verlagen van maximumsnelheden zetten de meeste zoden aan de dijk als het gaat om CO2-reductie in het transport.

Ten behoeve van de politiek-bestuurlijke afweging hebben ECN en PBL in een ‘quick scan’ het reductiepotentieel van extra klimaatbeleidsmaatregelen in 2020 en een eerste inschatting van de daarmee verbonden kosten in kaart gebracht.

Aanleiding voor de quick scan is de uitspraak in de zaak van Urgenda tegen de Staat, waarin de rechter de Staat heeft opgedragen om in 2020 de binnenlandse broeikasgasemissies met 25% te reduceren ten opzichte van 1990.

De quick scan laat zien dat, als al het nu reeds vastgestelde en voorgenomen beleid wordt gerealiseerd, een reductie van 18% wordt gehaald. Dit betekent dat een extra reductie van circa 15 Mton CO2-equivalenten noodzakelijk is. Daarvan is circa 6 Mton CO2-equivalenten in het transport terug te verdienen.

Het meeste potentieel heeft betrekking op volumereductie (invoering van een kilometerheffing is goed voor een reductie van 1,2-1,8 Mton CO2-equivalenten), de inzet van biobrandstoffen, het verlagen van de gereden snelheid, en een scala aan mogelijkheden met betrekking op het rijgedrag, aldus beide instituten.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

‘Kilometerheffing en snelheidsverlaging nodig om CO2-doelstelling te halen’ - VerkeersNet

‘Kilometerheffing en snelheidsverlaging nodig om CO2-doelstelling te halen’

kmheffingInvoering van een kilometerheffing en het verlagen van maximumsnelheden zetten de meeste zoden aan de dijk als het gaat om CO2-reductie in het transport.

Ten behoeve van de politiek-bestuurlijke afweging hebben ECN en PBL in een ‘quick scan’ het reductiepotentieel van extra klimaatbeleidsmaatregelen in 2020 en een eerste inschatting van de daarmee verbonden kosten in kaart gebracht.

Aanleiding voor de quick scan is de uitspraak in de zaak van Urgenda tegen de Staat, waarin de rechter de Staat heeft opgedragen om in 2020 de binnenlandse broeikasgasemissies met 25% te reduceren ten opzichte van 1990.

De quick scan laat zien dat, als al het nu reeds vastgestelde en voorgenomen beleid wordt gerealiseerd, een reductie van 18% wordt gehaald. Dit betekent dat een extra reductie van circa 15 Mton CO2-equivalenten noodzakelijk is. Daarvan is circa 6 Mton CO2-equivalenten in het transport terug te verdienen.

Het meeste potentieel heeft betrekking op volumereductie (invoering van een kilometerheffing is goed voor een reductie van 1,2-1,8 Mton CO2-equivalenten), de inzet van biobrandstoffen, het verlagen van de gereden snelheid, en een scala aan mogelijkheden met betrekking op het rijgedrag, aldus beide instituten.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.