Stille wegdekken gemonitord

Sinds een aantal jaren wordt op vele wegdekken in Nederland de geluidreductie gemonitord in de loop van de levensduur. De verzamelde resultaten van deze metingen worden vanaf nu beschibaar gesteld op www.stillerverkeer.nl. Daar vindt men uitgebreide informatie over het akoestisch verloop van wegdekken, de relatie met de Wet geluidhinder en het Reken- en Meetvoorschrift en verzamelde resultaten en grafieken van monitoringsmetingen tot 5 jaar na aanleg. De gepresenteerde informatie zal regelmatig worden geactualiseerd wanneer er voldoende nieuwe meetdata bekend zijn.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Stille wegdekken gemonitord - VerkeersNet

Stille wegdekken gemonitord

Sinds een aantal jaren wordt op vele wegdekken in Nederland de geluidreductie gemonitord in de loop van de levensduur. De verzamelde resultaten van deze metingen worden vanaf nu beschibaar gesteld op www.stillerverkeer.nl. Daar vindt men uitgebreide informatie over het akoestisch verloop van wegdekken, de relatie met de Wet geluidhinder en het Reken- en Meetvoorschrift en verzamelde resultaten en grafieken van monitoringsmetingen tot 5 jaar na aanleg. De gepresenteerde informatie zal regelmatig worden geactualiseerd wanneer er voldoende nieuwe meetdata bekend zijn.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.