Brom- en snorfietsen ouder dan 2011 geweerd uit binnenstad Amsterdam

bromfietsAlle brom- en snorfietsen van vóór 1 januari 2011 krijgen geen toegang tot de milieuzone in Amsterdam. De gemeente heeft met BOVAG en RAI Vereniging wel afgesproken dat er een uitzonderingsregel komt voor viertakt brom- en snorfietsen.

Op 22 juni besluit de gemeenteraad over het maatregelpakket “Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025”. Dit pakket bevat onder andere het voorstel om de huidige milieuzone uit te breiden met meerdere vervoerstypen, waaronder brom- en snorfietsen.

De gemeente Amsterdam, BOVAG en RAI Vereniging zijn het naast de toegangseisen voor de milieuzone voor brom- en snorfietsen, ook eens geworden over een ontheffing voor bepaalde brom- en snorfietsen met een viertaktmotor en de toetsing daarvan door dealers aangesloten bij BOVAG.

Alle brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor en een Datum Eerste Toelating (DET) van vóór 1 januari 2011 krijgen geen toegang tot de milieuzone. Hiermee worden voornamelijk de meest vervuilende tweetaktvarianten geweerd.
BOVAG, RAI Vereniging en de gemeente Amsterdam zijn overeengekomen dat er ontheffing wordt verleend aan brom- en snorfietsen met een viertakmotor van maximaal tien jaar oud. Dit betekent dat brom- en snorfietsen met een DET vanaf 1 januari 2008 een ontheffing aan kunnen vragen om in de milieuzone te rijden. Deze ontheffing wordt tot uiterlijk 1 januari 2021 aan zowel Amsterdammers als aan niet-ingezetenen van Amsterdam verleend voor viertakt brom- en snorfietsen niet ouder dan tien jaar. De termijn van tien jaar is gekozen omdat in 2008 de minder vervuilende injectiemotor zijn intrede heeft gedaan en een levensduur van tien jaar redelijk wordt geacht voor brom- en snorfietsen.
Er is afgesproken dat erkende scooterbedrijven gaan toetsen of het viertakt-variant betreft en wie dus recht heeft op ontheffing. Hiervoor komen die bedrijven in aanmerking die per 1 januari 2017 geen brom- en snorfietsen meer verkopen met een tweetaktmotor (niet zijnde Euro4 of nieuwer). BOVAG en RAI Vereniging spannen zich in om zoveel mogelijk aangesloten dealers en importeurs hieraan mee te laten doen.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de milieuzone voor brom- en snorfietsen voor de gehele bebouwde kom van Amsterdam, met uitzondering van de dorpen in Noord (Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp).

Vanaf 1 januari 2018 geldt de milieuzone voor brom-

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.