Europees akkoord tegen luchtvervuiling moet leiden tot halvering sterfgevallen

luchtvervuilingBinnen de EU is een akkoord gesloten over een nieuwe Europese Richtlijn om verdergaand luchtvervuiling aan te pakken en voor schonere lucht te zorgen. Het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtverontreiniging moet daardoor in 2030 zijn gehalveerd.

Dat gebeurt door plafonds op te leggen voor stoffen (onder andere fijnstof, stikstof en ammoniak) die een groot effect hebben op het welzijn van mensen.

De nieuwe Richtlijn zal een vermindering betekenen van de hoeveelheid verontreiniging die binnen de EU door menselijk toedoen in de lucht wordt gebracht. Lidstaten krijgen individuele doelstellingen opgelegd voor het verminderen van de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen, ammoniak en fijnstof. De nieuwe Richtlijn bevat doelstellingen voor 2020 en verder. Voor 2030 zijn verdergaande reductieverplichtingen opgenomen. Dit leidt tot een aanzienlijke gezondheidsverbetering in Europa.

Lidstaten krijgen ook een verplichting een nationaal reductieprogramma op te stellen om zeker te zijn dat de afgesproken doelstellingen gerealiseerd worden. De Europese Commissie beoordeelt de voortgang en kan zo nodig lidstaten aanspreken op het uitblijven van (voldoende) resultaat.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een gratis proefabonnement van een maand.

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.