Proeftuinen hybride en elektrisch rijden van start

Het subsidieprogramma voor de proeftuin hybride en elektrisch rijden van V&W is van start gegaan. Dit programma is één van de uitwerkingen van het Plan van Aanpak elektrisch rijden, dat op 3 juli 2009 door minister Eurlings aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De proeftuin is onderdeel van een breder pakket aan ondersteuningsmaatregelen om de marktintroductie van de elektrische auto in Nederland te versnellen. De proeftuin heeft tot doel om met grootschalige praktijkproeven snel meer ervaring met elektrisch rijden op te doen. Hierdoor ontstaat meer inzicht in wat er nodig is om elektrisch rijden te laten slagen. Bedrijven die gezamenlijk een praktijkproject willen starten met meerdere elektrische auto’s in combinatie met een laadinfrastructuur kunnen tot 23 december 2009 hun aanvraag indienen bij SenterNovem.
Het beschikbare subsidiebudget van € 10 miljoen wordt toegekend op basis van een tendersysteem. De ingediende aanvragen worden beoordeeld op meerdere criteria, die leiden tot een rangorde en verdeling van de subsidie.

Het Plan van aanpak elektrisch leiden is onderdeel van de Innovatieagenda energie, waarmee de overgang naar een duurzame energiehuishouding in Nederland wordt ondersteund. Meer informatie over het subsidieprogramma is te vinden op www.senternovem.nl/proeftuinen, en op de website www.officielebekendmakingen.nl

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Proeftuinen hybride en elektrisch rijden van start - VerkeersNet

Proeftuinen hybride en elektrisch rijden van start

Het subsidieprogramma voor de proeftuin hybride en elektrisch rijden van V&W is van start gegaan. Dit programma is één van de uitwerkingen van het Plan van Aanpak elektrisch rijden, dat op 3 juli 2009 door minister Eurlings aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De proeftuin is onderdeel van een breder pakket aan ondersteuningsmaatregelen om de marktintroductie van de elektrische auto in Nederland te versnellen. De proeftuin heeft tot doel om met grootschalige praktijkproeven snel meer ervaring met elektrisch rijden op te doen. Hierdoor ontstaat meer inzicht in wat er nodig is om elektrisch rijden te laten slagen. Bedrijven die gezamenlijk een praktijkproject willen starten met meerdere elektrische auto’s in combinatie met een laadinfrastructuur kunnen tot 23 december 2009 hun aanvraag indienen bij SenterNovem.
Het beschikbare subsidiebudget van € 10 miljoen wordt toegekend op basis van een tendersysteem. De ingediende aanvragen worden beoordeeld op meerdere criteria, die leiden tot een rangorde en verdeling van de subsidie.

Het Plan van aanpak elektrisch leiden is onderdeel van de Innovatieagenda energie, waarmee de overgang naar een duurzame energiehuishouding in Nederland wordt ondersteund. Meer informatie over het subsidieprogramma is te vinden op www.senternovem.nl/proeftuinen, en op de website www.officielebekendmakingen.nl

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.