Stedelijk goederenvervoer in goede banen leiden

Bij stedelijk goederenvervoer zijn veel partijen betrokken die verschillende belangen en doelen hebben. Een nieuwe Handreiking Stedelijk Goederenvervoer laat stap voor stap zien hoe je daar als gemeente beleid voor kunt ontwikkelen.

Behalve met verladers, vervoerders en ontvangers en overheden heb je te maken met bewoners, winkelend/bezoekend publiek, verkeersdeelnemers (inclusief voetgangers en fietsers), aanleverende/gerelateerde industrieën zoals voertuig producenten, dealers, brandstofindustrie en de energiesector.

De handreiking – die is ontwikkeld door overheden en bedrijfsleven – stelt 6 stappen aan gemeenten voor om tot duurzame maatregelen voor stedelijk goederenvervoer te komen. De stappen zijn: 1. Het betrekken van alle relevante partijen. 2. Het verwerven van inzicht in het goederenvervoer in de gemeente. 3. Het formuleren van het doel. 4. De identificatie van mogelijke maatregelen en acties. 5. De keuze van de maatregelen. 6. De besluitvorming en implementatie.

Dat kan bijvoorbeeld leiden tot restricties zoals venstertijden. Gemeenten gebruiken venstertijden vaak voor bijvoorbeeld voetgangersgebieden. Bevoorrading met gemotoriseerde voertuigen mag dan alleen binnen zogenaamde venstertijden.
Voertuigrestricties (bijvoorbeeld ten aanzien van gewicht, lengte, asdruk) kunnen gebruikt worden als de omgeving zich niet leent voor een bepaald type voertuig (denk aan hoogtebeperkingen onder tunnels, viaducten), maar ook aan smalle straten waar lange voertuigen een te grote draaicirkel hebben. Soms wordt overwogen om vanwege het zicht of uitstraling (verkeersveiligheid) grote voertuigen te weren.
Een milieuzone is een volgende optie: een geografisch afgebakend gebied waarin voertuigen met een bepaalde emissie de toegang wordt ontzegd. Milieuzones zijn ingericht om te voldoen aan normen op het gebied van luchtkwaliteit, waarbij de gezondheid van de inwoners een steeds grotere rol speelt . Tenslotte is ook het instellen van specifieke routes voor groot verkeer mogelijk.

Aan de andere kant zijn faciliterende maatregelen denkbaar, zoals flexibele laad- en losruimten: parkeerplaatsen ’s avond en ’s nachts en laad- losruimten overdag. En met ITS en dynamisch verkeersmanagement kan men de impact van stedelijke logistiek verminderen. Bestaande verkeerscamera’s kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om een beter beeld te krijgen van het aandeel commercieel verkeer in de stedelijke omgeving.

Voor meer uitleg over deze en andere mogelijke maatregelen wordt in de Handreiking met links verwezen naar te downloaden specifieke literatuur die beschikbaar is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.