80% vrachtauto’s binnen milieuzone Den Haag voldoet milieunorm

Sinds 16 april 2008 heeft Den Haag in de binnenstad een milieuzone met toelatingseisen voor vrachtwagens. Bij de start voldeed ongeveer 55% van de 2.400 vrachtwagens die dagelijks de Haagse binnenstad inrijden aan de eisen. Nu ligt dit percentage al op 81,5%. Volgens de gemeente ligt dat percentage hoger dan in andere steden, hoewel bijvoorbeeld Tilburg al op 85% zit.

Vanaf 1 januari 2010 gelden er strengere toelatingseisen voor vrachtwagens die de milieuzone in de Haagse binnenstad in willen rijden. In het convenant ‘Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’ is afgesproken dat de eisen voor de milieuzones stapsgewijs worden aangescherpt. Den Haag is één van de acht gemeenten met een milieuzone,

Zo’n 400 vrachtwagens die nog niet aan de eisen voldoen rijden dagelijks de binnenstad in. De gemeente wil dit aantal drastisch terugbrengen en zet in op meer overleg met ondernemers, politiecontroles en de inzet van kentekenscanners.

Vanaf 1 januari 2010 mogen alleen nog vrachtwagens met euro 4 motoren en hoger én vrachtwagens met een euro 3 motor en roetfilter (vrachtwagen mag niet ouder zijn dan 8 jaar) de milieuzone in.
In de euronormen heeft de EU vastgelegd hoeveel koolmonoxide, koolwaterstoffen, roet en stikstofoxiden nieuwe voertuigen maximaal mogen uitstoten. Vrachtwagens die niet voldoen aan de eisen, mogen alleen de milieuzone inrijden als de ondernemer in het bezit is van een dagontheffing of een langdurige ontheffing van de gemeente. De toelatingseisen gelden tot juli 2013. Daarna worden ze aangescherpt tot alleen euro 4 of hoger, waarmee de toegang tot de milieuzone voor vrachtwagens met een lagere euronorm (bijvoorbeeld euro 3 met meer uitstoot van vervuilende stoffen) vervalt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.