Luchtkwaliteit in Rotterdam beter door grootschalige maatregelen

De maatregelen die de gemeente Rotterdam neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren, werpen zijn vruchten af. Uit metingen en berekeningen van TNO en milieudienst DCMR blijkt dat verkeer tussen oktober 2015 en juni 2017 36 procent minder roet en 16 procent minder stikstofdioxiden is gaan uitstoten. Hiermee lijkt de gemeente haar luchtkwaliteitsdoelen te gaan halen. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie.

De luchtkwaliteit in Rotterdam was een paar jaar geleden slechter dan in veel andere Nederlandse steden en gebieden. De gemeente heeft daarom in 2015 samen met bewoners en bedrijven een samenhangend pakket van maatregelen opgesteld: de Koersnota Schone Lucht 2015-2018. Het pakket maatregelen moet zorgen voor 40 procent minder roetuitstoot door het verkeer in 2018 en een snellere afname van de concentratie stikstofdioxide. De gemeente moet haar eigen vloot met 25 procent verschonen.

Goede weg

Metingen en berekeningen van TNO en DCMR laten zien dat de gemeente op de goede weg is. De uitstoot van roet door verkeer is tussen oktober 2015 en juni 2017 met 36 procent verminderd. De uitstoot van stikstofdioxiden nam in die periode met 16 procent af.

De afname is volgens de gemeente vooral het gevolg van de sloopregeling en het weren van dieselauto’s van voor 2001 en benzineauto’s van voor 1992. Ook de inzet op meer laadpunten voor elektrisch rijden, schone stadslogistiek en schonere brandstoffen voor vrachtwagens, bussen en scheepvaart speelt mee volgens de gemeente.

Doorstroming

Auto’s met bestemming binnenstad probeert de gemeente zoveel mogelijk op te vangen op P&R’s aan de rand van de stad. Het netwerk van openbaar vervoer is uitgebreid met onder andere de nachtmetro. De doorstroming van de fiets op drukke kruispunten is verbeterd en het aantal fietsparkeerplaatsen uitgebreid.

De gemeente zet de maatregelen door met het doel de luchtkwaliteit de komende jaren nog verder te verbeteren. Daarin wordt ook samengewerkt met het Rijk om ook landelijk extra maatregelen te nemen.

Inmiddels zijn benzine/LPG personenauto’s van voor 1992 weer toegelaten in de milieuzone, dit als gevolg van een uitspraak van de rechter. Dit heeft gevolgen voor de resultaten op stikstofdioxiden in 2018, verwacht de gemeente. Maar de verwachting is dat de cijfers nog steeds beter zijn dan drie jaar geleden. Voor de afname van roet (EC) is er geen invloed. In april dient het hoger beroep van de gemeente Rotterdam tegen de uitspraak.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.