Overheden nemen maatregelen tegen slechte luchtkwaliteit

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit in zeven steden versneld wegnemen, en stelt samen met de provincies en gemeenten aanvullende maatregelen voor. Is dit gehaald, dan wil ze de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie hanteren.

Voor Arnhem komt bijvoorbeeld de aankondigde milieuzone voor personenauto’s op diesel op de lijst. Deze maand heeft de de gemeenteraad besloten dat per 1 januari 2019 auto’s met euro 4 of hoger worden toegelaten. Een ander punt is het inzetten van dynamisch verkeersmanagement buiten de stad.

In Amsterdam moeten onder andere maatregelen genomen worden die de doorstroming bevorderen. Ook moet hier het gebruik van elektrische taxi’s gestimuleerd worden door taxistandplaatsen exclusief toegankelijk te maken voor schone taxi’s.

Elektrisch vervoer stimuleren is ook een van de maatregelen in Den Haag. Wie een elektrische bestelauto of taxi aanschaft, moet subsidie krijgen. Ook moet er meer laadinfrastructuur komen. Ook Den Bosch en Utrecht zetten in op elektrisch vervoer. Utrecht denkt erover na om de drie stadsbuslijnen die over de Graadt van Roggenweg rijden te elektrificeren.

Daarnaast komt het Rijk met wetgeving die het mogelijk maakt dat gemeenten lagere parkeertarieven kunnen vragen voor voertuigen die minder vervuilend zijn.

Aanvulling

De maatregelen zijn een aanvulling op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin werken de partijen al samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. De lijst is nog niet definitief; komende weken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.

Het NSL heeft succes: op veel plekken neemt de kwaliteit van de lucht toe. Maar op enkele punten is nog sprake van overschrijding van de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10).

De norm voor stikstofdioxide wordt nog overschreden langs een aantal drukke straten in binnensteden. De norm voor fijnstof wordt lokaal nog overschreden op een beperkt aantal punten in gebieden met intensieve veehouderij en industrie.

Minder punten

Het gaat overigens om minder punten dan vooraf in kaart gebracht. Uit de monitoringsrapportage van het NSL over 2016 bleek dat op 72 plekken de grenswaarde voor stikstofdioxide nog wordt overschreden en op 23 plekken de grenswaarde voor fijnstof. Het gaan hier specifiek om locaties die niet veehouderij gerelateerd zijn.

Onderzoekers van Kenniscentrum InfoMil concluderen dat fouten zijn gemaakt in de rapportage: er zijn onjuiste gegevens ingevoerd en het juridisch kader is niet goed toegepast. De grenswaarde voor stikstofdioxide wordt ‘maar’ op zestig locaties overschreden, de grenswaarde voor fijnstof wordt zelfs op ‘maar’ vijf plekken overschreden. Dat vindt het NSL zo laag, dat die buiten de aanvulling vallen. Blijven over: overschrijdingen op zestig locaties in zeven steden, de overschrijdingen in gebieden met veehouderij buiten beschouwing gelaten.

Wereldgezondheidsorganisatie

Zijn de Europese normen straks gehaald, dan stopt het werk niet, benadrukt Van Veldhoven. Het kabinet streeft naar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Dat is ook wat Milieudefensie en de Gezondheidsraad willen.

Het kabinet werkt momenteel ook aan een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit. Dit moet er voor zorgen dat de luchtkwaliteit permanent verbetert.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Overheden nemen maatregelen tegen slechte luchtkwaliteit - VerkeersNet

Overheden nemen maatregelen tegen slechte luchtkwaliteit

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit in zeven steden versneld wegnemen, en stelt samen met de provincies en gemeenten aanvullende maatregelen voor. Is dit gehaald, dan wil ze de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie hanteren.

Voor Arnhem komt bijvoorbeeld de aankondigde milieuzone voor personenauto’s op diesel op de lijst. Deze maand heeft de de gemeenteraad besloten dat per 1 januari 2019 auto’s met euro 4 of hoger worden toegelaten. Een ander punt is het inzetten van dynamisch verkeersmanagement buiten de stad.

In Amsterdam moeten onder andere maatregelen genomen worden die de doorstroming bevorderen. Ook moet hier het gebruik van elektrische taxi’s gestimuleerd worden door taxistandplaatsen exclusief toegankelijk te maken voor schone taxi’s.

Elektrisch vervoer stimuleren is ook een van de maatregelen in Den Haag. Wie een elektrische bestelauto of taxi aanschaft, moet subsidie krijgen. Ook moet er meer laadinfrastructuur komen. Ook Den Bosch en Utrecht zetten in op elektrisch vervoer. Utrecht denkt erover na om de drie stadsbuslijnen die over de Graadt van Roggenweg rijden te elektrificeren.

Daarnaast komt het Rijk met wetgeving die het mogelijk maakt dat gemeenten lagere parkeertarieven kunnen vragen voor voertuigen die minder vervuilend zijn.

Aanvulling

De maatregelen zijn een aanvulling op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin werken de partijen al samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. De lijst is nog niet definitief; komende weken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.

Het NSL heeft succes: op veel plekken neemt de kwaliteit van de lucht toe. Maar op enkele punten is nog sprake van overschrijding van de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10).

De norm voor stikstofdioxide wordt nog overschreden langs een aantal drukke straten in binnensteden. De norm voor fijnstof wordt lokaal nog overschreden op een beperkt aantal punten in gebieden met intensieve veehouderij en industrie.

Minder punten

Het gaat overigens om minder punten dan vooraf in kaart gebracht. Uit de monitoringsrapportage van het NSL over 2016 bleek dat op 72 plekken de grenswaarde voor stikstofdioxide nog wordt overschreden en op 23 plekken de grenswaarde voor fijnstof. Het gaan hier specifiek om locaties die niet veehouderij gerelateerd zijn.

Onderzoekers van Kenniscentrum InfoMil concluderen dat fouten zijn gemaakt in de rapportage: er zijn onjuiste gegevens ingevoerd en het juridisch kader is niet goed toegepast. De grenswaarde voor stikstofdioxide wordt ‘maar’ op zestig locaties overschreden, de grenswaarde voor fijnstof wordt zelfs op ‘maar’ vijf plekken overschreden. Dat vindt het NSL zo laag, dat die buiten de aanvulling vallen. Blijven over: overschrijdingen op zestig locaties in zeven steden, de overschrijdingen in gebieden met veehouderij buiten beschouwing gelaten.

Wereldgezondheidsorganisatie

Zijn de Europese normen straks gehaald, dan stopt het werk niet, benadrukt Van Veldhoven. Het kabinet streeft naar de waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Dat is ook wat Milieudefensie en de Gezondheidsraad willen.

Het kabinet werkt momenteel ook aan een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit. Dit moet er voor zorgen dat de luchtkwaliteit permanent verbetert.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.