Uitstoot CO2 personenverkeer te reduceren met specifieke gedragsmaatregelen

Effectief doelgroepen benaderen, een gunstig speelveld creëren voor het OV en de fiets, inzetten op multimodaliteit en verschillende maatregelen combineren. Dat zijn de belangrijkste middelen om met gedragsmaatregelen CO2-uitstoot in het personenverkeer terug te dringen, blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hoewel 10 procent van alle autoritten 50 kilometer of langer is, dragen deze ritten wel voor 45 procent bij aan de CO2-uitstoot, schetsen de onderzoekers van CE Delft. Daarnaast komt ruim 80 procent van de CO2-uitstoot van ritten van 15 kilometer of langer, terwijl dat maar een derde van het aantal verplaatsingen is. Ook vrije-tijdsverkeer heeft met bijna twee vijfde een fors aandeel in de uitstoot van personenauto’s.

Randvoorwaarden

Er zijn verschillende manieren om gedragsverandering te stimuleren, stelt CE Delft, onder andere op basis van analyse van eerdere gedragsmaatregelen rondom congestiereductie. Als een van de manieren noemen de onderzoekers specifiek doelgroepen benaderen. Belangrijk hierbij is dat de gedragsmaatregelen aansluiten bij het soort gedrag: rationeel gedrag, gewoontegedrag of van gedrag bepaald door attitudes of normen en waarden. Dit kan namelijk verschillen per doelgroep.

Ook belangrijk is dat de overheid belangrijke randvoorwaarden vaststelt, benadrukken de onderzoekers. Maatregelen die de reistijden voor het autoverkeer verkorten of files zelfs oplossen, zonder dat ze de concurrentiepositie van fiets en/of OV echt verbeteren, leiden waarschijnlijk niet tot CO2-reductie. In tegendeel eerder. Daarom moet de overheid volgens hen tegelijk het OV en de fiets meer ruimte geven en het gebruik ervan bevorderen.

Het combineren van maatregelen kan ook helpen, zeggen de CE Delft-onderzoekers. Ze denken naast aan het bevoordelen van fiets of OV aan ruimtelijk beleid, prijsmaatregelen, snelheidsverlagingen en parkeermaatregelen.

Concrete aanbevelingen

De onderzoekers doen op basis hiervan verschillende concrete aanbevelingen. Ze noemen onder andere aan de landelijke uitrol van een werkgeversaanpak. Deze aanpak kan als focus hebben het verminderen van lange (auto)verplaatsingen en daarmee het verminderen van de CO2-uitstoot. De effectiviteit van zo’n aanpak kan ook worden vergroot door tegelijkertijd fiscale belemmeringen weg te nemen.

Specifiek vrijetijdsverkeer benaderen is ook een van de aanbevelingen, net als meer aandacht voor parkeerbeleid. Parkeermaatregelen zijn volgens de onderzoekers effectief om gedrag te beïnvloeden. Meer ondersteuning van gemeentes door kennis en landelijke richtlijnen kunnen hier volgens hen aan bijdragen, bijvoorbeeld in een nationaal programma parkeerbeleid.

Auteur: Jan Pieter Rottier

1 reactie op “Uitstoot CO2 personenverkeer te reduceren met specifieke gedragsmaatregelen”

Henk Van Der Zanden|03.05.18|13:56

Gedragsbeinvloeding door max 90km/uur of zelfs lager zal zeker de CO2 uitstoot verminderen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Uitstoot CO2 personenverkeer te reduceren met specifieke gedragsmaatregelen - VerkeersNet

Uitstoot CO2 personenverkeer te reduceren met specifieke gedragsmaatregelen

Effectief doelgroepen benaderen, een gunstig speelveld creëren voor het OV en de fiets, inzetten op multimodaliteit en verschillende maatregelen combineren. Dat zijn de belangrijkste middelen om met gedragsmaatregelen CO2-uitstoot in het personenverkeer terug te dringen, blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hoewel 10 procent van alle autoritten 50 kilometer of langer is, dragen deze ritten wel voor 45 procent bij aan de CO2-uitstoot, schetsen de onderzoekers van CE Delft. Daarnaast komt ruim 80 procent van de CO2-uitstoot van ritten van 15 kilometer of langer, terwijl dat maar een derde van het aantal verplaatsingen is. Ook vrije-tijdsverkeer heeft met bijna twee vijfde een fors aandeel in de uitstoot van personenauto’s.

Randvoorwaarden

Er zijn verschillende manieren om gedragsverandering te stimuleren, stelt CE Delft, onder andere op basis van analyse van eerdere gedragsmaatregelen rondom congestiereductie. Als een van de manieren noemen de onderzoekers specifiek doelgroepen benaderen. Belangrijk hierbij is dat de gedragsmaatregelen aansluiten bij het soort gedrag: rationeel gedrag, gewoontegedrag of van gedrag bepaald door attitudes of normen en waarden. Dit kan namelijk verschillen per doelgroep.

Ook belangrijk is dat de overheid belangrijke randvoorwaarden vaststelt, benadrukken de onderzoekers. Maatregelen die de reistijden voor het autoverkeer verkorten of files zelfs oplossen, zonder dat ze de concurrentiepositie van fiets en/of OV echt verbeteren, leiden waarschijnlijk niet tot CO2-reductie. In tegendeel eerder. Daarom moet de overheid volgens hen tegelijk het OV en de fiets meer ruimte geven en het gebruik ervan bevorderen.

Het combineren van maatregelen kan ook helpen, zeggen de CE Delft-onderzoekers. Ze denken naast aan het bevoordelen van fiets of OV aan ruimtelijk beleid, prijsmaatregelen, snelheidsverlagingen en parkeermaatregelen.

Concrete aanbevelingen

De onderzoekers doen op basis hiervan verschillende concrete aanbevelingen. Ze noemen onder andere aan de landelijke uitrol van een werkgeversaanpak. Deze aanpak kan als focus hebben het verminderen van lange (auto)verplaatsingen en daarmee het verminderen van de CO2-uitstoot. De effectiviteit van zo’n aanpak kan ook worden vergroot door tegelijkertijd fiscale belemmeringen weg te nemen.

Specifiek vrijetijdsverkeer benaderen is ook een van de aanbevelingen, net als meer aandacht voor parkeerbeleid. Parkeermaatregelen zijn volgens de onderzoekers effectief om gedrag te beïnvloeden. Meer ondersteuning van gemeentes door kennis en landelijke richtlijnen kunnen hier volgens hen aan bijdragen, bijvoorbeeld in een nationaal programma parkeerbeleid.

Auteur: Jan Pieter Rottier

1 reactie op “Uitstoot CO2 personenverkeer te reduceren met specifieke gedragsmaatregelen”

Henk Van Der Zanden|03.05.18|13:56

Gedragsbeinvloeding door max 90km/uur of zelfs lager zal zeker de CO2 uitstoot verminderen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.