Elektrische Bus Utrecht Lijn 1

Centrale mobiliteitsknooppunten antwoord op drukte in Utrecht

Foto: Provincie Utrecht

Om een deel van de mobiliteitsgroei op te vangen, zet de provincie Utrecht komende vijf jaar in op het ontwikkelen van centrale mobiliteitsknooppunten. Ook benut de provincie de kansen van smart mobility. Dat staat in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 dat de Gedeputeerde Staten onlangs hebben vastgesteld.

Op deze knooppunten moeten reizigers makkelijk de overstap kunnen maken op verschillende vervoersvormen. Door deze vormen slimmer en beter op elkaar aan te laten sluiten, kan de groei zoveel mogelijk binnen het huidige systeem opgevangen worden, is het idee.

In het mobiliteitsprogramma is ook aandacht voor smart mobility. Door de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën in te zetten, wil de provincie zorgen dat mensen en goederen vlot en veilig op de plek van bestemming komen. Ook voor duurzaamheid en klimaat is veel plek ingeruimd. Bij alle mobiliteitskeuzes gaan de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving meegewogen worden.

Slimmer benutten

Maar, erkennen de Gedeputeerde Staten tegelijk: de maatregelen zijn niet voldoende om de toenemende drukte het hoofd te bieden. Want ook al worden bestaande weg- en vervoerscapaciteiten slimmer benut, wegen, fietspaden en openbaar vervoerslijnen zitten op termijn een keer vol. Daarom kijken Provinciale Staten ook al vooruit naar 2028 en verder. De leidende vragen luiden: hoe stappen reizigers over naar andere mobiliteitsoplossingen? En: hoe blijft de stad op de (middel)lange termijn bereikbaar?

Elke vijf jaar presenteert de provincie een mobiliteitsprogramma. Dat is een uitwerking van haar Mobiliteitsvisie 2014 – 2028. Provinciale Staten behandelen het nieuwe Mobiliteitsprogramma in hun vergadering van 9 juli.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.