‘Onwaarschijnlijk dat huishoudens extra auto wegdoen’

Zelfs als een auto vaak stilstaat of als er goede alternatieve vervoersopties voor handen zijn, overwegen huishoudens nauwelijks om een ‘extra’ auto van de hand te doen. Dat blijkt uit de scriptie van Huub Hoenjet voor zijn masteropleiding Human Geography aan de Universiteit Utrecht (UU).

Ondanks roep om duurzaamheid, ondanks verbeteringen van het OV en ondanks de opkomst van alternatieve vervoersmiddelen blijft het autobezit hoog, stelt Hoenjet. Hij wijst op recente cijfers van het CBS en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), waaruit blijkt dat de groei van het autogebruik weliswaar is gestagneerd, maar dat het autobezit nog altijd licht groeit. Deze groei, ziet hij, komt voornamelijk door de toename van huishoudens met meerdere auto’s, ten opzichte van huishoudens met één auto of zelfs geen.

Types

Dat maakt het volgens hem interessant om deze huishoudens eens onder de loep te nemen: hoe gebruiken deze huishoudens hun auto’s en hoe verschilt dit in verschillende contexten? Dat is wat hij doet in zijn scriptie ‘Autogebruik in huishoudens met meerdere auto’s: de zoektocht naar de tweede auto’. Het onderzoek hiervoor voerde hij uit bij het KiM. Hoenjet vertelde hier onlangs over op het CVS-congres in Amersfoort.

Om het autogebruik van huishoudens met meer dan één auto nader te onderzoeken, gebruikte de Utrechtse masterstudent een enquête. Hij clusterde de resultaten en stelde verschillende typen autogebruik vast.

De enquête is uitgezet onder leden van een panel van onderzoeksbureau I&O research Die leden zijn ‘uitgekozen’ met behulp van een steekproef onder diegenen met twee of meer auto’s. Van de 2000 benaderde huishoudens hebben er 1168 een vragenlijst ingevuld.

Luxe

De belangrijkste conclusies: ongeveer tweederde van de auto’s in huishoudens met meerdere auto’s worden vrij strikt door één persoon gebruikt worden. Slechts een kwart van alle auto’s werd wel gedeeld. Daarnaast staat een aanzienlijk deel van de auto’s de meeste dagen of zelfs hele weken stil. Maar zelfs dan, of met goede alternatieve vervoersopties, overwegen respondenten nauwelijks om een auto van de hand te doen.

Vooral de eerste bevinding komt sterk overeen met onderzoek uit 1997, zegt Hoenjet. De meeste huishoudens hebben helemaal geen èchte tweede auto. Voor één van de huishoudleden is dit gewoon de belangrijkste auto waar ze niet zonder kunnen. Dat is volgens de onderzoeker best opmerkelijk. Je zou bij een toegenomen welvaart ook meer tweede auto’s vanuit ‘luxe-overwegingen’ verwachten.

Cabrio

Een aanzienlijk deel van de auto’s de meeste dagen of zelfs hele weken stil, zag Hoenjet dus ook. Maar ook die auto’s zijn niet overbodig of zelfs ongewenst. Respondenten zijn er gehecht aan en willen ze niet kwijt. Ook zijn ze niet overtuigd van alternatieven, zoals deelauto’s, openbaar vervoer en de (elektrische)fiets.

Voor veel huishoudens zijn alle auto’s ook noodzakelijk om aan de vervoersbehoefte van het huishouden te voldoen. Het gaat vaak over het algemeen om auto’s van gepensioneerden of hobbyisten. Denk aan een sportauto, cabrio, oldtimer of camper.

Het is volgens Hoenjet dus niet erg waarschijnlijk dat huishoudens die op dit moment over meerdere auto’s beschikken, een substantiële bijdrage zullen leveren aan een daling van het autobezit.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

1 reactie op “‘Onwaarschijnlijk dat huishoudens extra auto wegdoen’”

Bert Wolters|04.01.19|10:21

Interessant onderzoek van Huub Hoenjet. De conclusie dat de tweede auto niet overbodig of ongewenst is lijkt mij vooral een emotionele uitslag. Als hij ongewenst was, was hij al weg. Niet overbodig is een gewoontekeuze. Als je de tweede auto al hebt zijn de kosten relatief laag en het gemak hoog. Dan is de keuze eenvoudig.
Het schakelmoment is het moment dat er een (andere) tweede auto wordt aangeschaft. Dan is het prijskaartje anders en leidt tot een andere overweging, ook over overbodigheid

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

'Onwaarschijnlijk dat huishoudens extra auto wegdoen' - VerkeersNet

‘Onwaarschijnlijk dat huishoudens extra auto wegdoen’

Zelfs als een auto vaak stilstaat of als er goede alternatieve vervoersopties voor handen zijn, overwegen huishoudens nauwelijks om een ‘extra’ auto van de hand te doen. Dat blijkt uit de scriptie van Huub Hoenjet voor zijn masteropleiding Human Geography aan de Universiteit Utrecht (UU).

Ondanks roep om duurzaamheid, ondanks verbeteringen van het OV en ondanks de opkomst van alternatieve vervoersmiddelen blijft het autobezit hoog, stelt Hoenjet. Hij wijst op recente cijfers van het CBS en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), waaruit blijkt dat de groei van het autogebruik weliswaar is gestagneerd, maar dat het autobezit nog altijd licht groeit. Deze groei, ziet hij, komt voornamelijk door de toename van huishoudens met meerdere auto’s, ten opzichte van huishoudens met één auto of zelfs geen.

Types

Dat maakt het volgens hem interessant om deze huishoudens eens onder de loep te nemen: hoe gebruiken deze huishoudens hun auto’s en hoe verschilt dit in verschillende contexten? Dat is wat hij doet in zijn scriptie ‘Autogebruik in huishoudens met meerdere auto’s: de zoektocht naar de tweede auto’. Het onderzoek hiervoor voerde hij uit bij het KiM. Hoenjet vertelde hier onlangs over op het CVS-congres in Amersfoort.

Om het autogebruik van huishoudens met meer dan één auto nader te onderzoeken, gebruikte de Utrechtse masterstudent een enquête. Hij clusterde de resultaten en stelde verschillende typen autogebruik vast.

De enquête is uitgezet onder leden van een panel van onderzoeksbureau I&O research Die leden zijn ‘uitgekozen’ met behulp van een steekproef onder diegenen met twee of meer auto’s. Van de 2000 benaderde huishoudens hebben er 1168 een vragenlijst ingevuld.

Luxe

De belangrijkste conclusies: ongeveer tweederde van de auto’s in huishoudens met meerdere auto’s worden vrij strikt door één persoon gebruikt worden. Slechts een kwart van alle auto’s werd wel gedeeld. Daarnaast staat een aanzienlijk deel van de auto’s de meeste dagen of zelfs hele weken stil. Maar zelfs dan, of met goede alternatieve vervoersopties, overwegen respondenten nauwelijks om een auto van de hand te doen.

Vooral de eerste bevinding komt sterk overeen met onderzoek uit 1997, zegt Hoenjet. De meeste huishoudens hebben helemaal geen èchte tweede auto. Voor één van de huishoudleden is dit gewoon de belangrijkste auto waar ze niet zonder kunnen. Dat is volgens de onderzoeker best opmerkelijk. Je zou bij een toegenomen welvaart ook meer tweede auto’s vanuit ‘luxe-overwegingen’ verwachten.

Cabrio

Een aanzienlijk deel van de auto’s de meeste dagen of zelfs hele weken stil, zag Hoenjet dus ook. Maar ook die auto’s zijn niet overbodig of zelfs ongewenst. Respondenten zijn er gehecht aan en willen ze niet kwijt. Ook zijn ze niet overtuigd van alternatieven, zoals deelauto’s, openbaar vervoer en de (elektrische)fiets.

Voor veel huishoudens zijn alle auto’s ook noodzakelijk om aan de vervoersbehoefte van het huishouden te voldoen. Het gaat vaak over het algemeen om auto’s van gepensioneerden of hobbyisten. Denk aan een sportauto, cabrio, oldtimer of camper.

Het is volgens Hoenjet dus niet erg waarschijnlijk dat huishoudens die op dit moment over meerdere auto’s beschikken, een substantiële bijdrage zullen leveren aan een daling van het autobezit.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

1 reactie op “‘Onwaarschijnlijk dat huishoudens extra auto wegdoen’”

Bert Wolters|04.01.19|10:21

Interessant onderzoek van Huub Hoenjet. De conclusie dat de tweede auto niet overbodig of ongewenst is lijkt mij vooral een emotionele uitslag. Als hij ongewenst was, was hij al weg. Niet overbodig is een gewoontekeuze. Als je de tweede auto al hebt zijn de kosten relatief laag en het gemak hoog. Dan is de keuze eenvoudig.
Het schakelmoment is het moment dat er een (andere) tweede auto wordt aangeschaft. Dan is het prijskaartje anders en leidt tot een andere overweging, ook over overbodigheid

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.