Speciale rijbewijsregeling elektrische bestelauto’s start in mei

De nieuwe vrijstellingsregeling voor het C-rijbewijs voor elektrische bestelauto’s tot 4.250 kg gaat – als alles volgens plan verloopt – in mei van dit jaar van start. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bevestigd. De branche had gehoopt dat de nieuwe regeling op 1 november afgelopen jaar al in zou gaan, maar er bleek meer afstemming en overleg nodig. Voor het vervoeren van personen in elektrische busjes, komt geen ontheffing.

De nieuwe regeling, bepaald door de Europese Commissie, maakt het mogelijk met een B-rijbewijs een elektrische bestelauto tot een maximum gewicht van 4.250 kg te besturen. Normaal gesproken is daar een C-rijbewijs (vrachtwagenrijbewijs) voor nodig. Er is wel een aantal voorwaarden van toepassing. Zo geldt de vrijstelling uitsluitend voor volledig elektrische bestelauto’s voor goederenvervoer, is het gebruik van een aanhangwagen niet toegestaan en mag er enkel in Nederland worden gereden.

Rijopleiding

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe regeling is de verplichte vijf uur durende rijopleiding. Over de invulling hiervan vindt inmiddels druk overleg plaats tussen het CBR/CCV en overige betrokken organisaties, waaronder TLN (Transport en Logistiek Nederland).

De opleiding, die bij erkende rijopleiders gevolgd moet worden, zal bestaan uit een theorie- en een ?praktijkdeel. Het streven is om het hele lesplan voor de opleiding half maart gereed te hebben. Daarna kunnen rijscholen hiermee aan de slag. Bestuurders die de opleiding hebben doorlopen ontvangen een certificaat.

De registratie hiervan loopt via de Green Deal ZES. Bedrijven die straks van de regeling gebruik willen maken moeten hun voertuigen ook bij deze organisatie laten registreren om aan de regeling deel te kunnen nemen. Het overleg over de rijopleiding vergde enige tijd en dat was een van de redenen dat de vrijstellingsregeling even op zich liet wachten. De branche had gehoopt dat de nieuwe regeling op 1 november dit jaar al in zou gaan.

Komst EV’s versnellen

TLN is blij met de komst van de nieuwe vrijstellingsregeling. Volgens de ondernemersorganisatie is de regeling nodig om de invoering van volledig elektrische bestelauto’s in binnenstedelijke gebieden te versnellen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren.

Elektrische bestelauto’s hebben door het zware accupakket een veel hoger gewicht dan vergelijkbare conventionele bestelauto’s. Om tot een gelijkwaardig laadvermogen te komen, is een verhoging van het maximum gewicht tot 4.250 kg nodig. Maar dat vergt de inzet van ‘dure en schaarse chauffeurs met een C-rijbewijs’.

Ongenoegen

Samen met de veel hogere aanschafprijs zorgt dit voor ‘een concurrentienadeel ten opzichte van conventionele bestelauto’s’. Het past ook in de afspraken die overheid en organisaties met elkaar gemaakt hebben in het kader van het Klimaatakkoord en het programma Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal Zes).

Ook voor volledig elektrische personenbusjes is een ontheffing aangevraagd, maar daar werkt de Europese Commissie niet aan mee, bleek eind vorig jaar. Dit tot ongenoegen van RAI Vereniging en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). De brancheverenigingen vinden dit een ‘onbegrijpelijk besluit wat de verduurzaming van personenvervoer onder druk zet’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Remco Nieuwenbroek

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.