Stadsinwoner laat auto vaker staan

Inwoners van hoogstedelijke en laagstedelijke gebieden zijn tussen 2005 en 2015 meer duurzame vervoermiddelen gaan gebruiken. Het aandeel auto, zowel als bestuurder als passagier, nam af terwijl de aandelen trein, fiets en lopen toenamen. Dat meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het onderzoek Mobiliteit in stedelijk Nederland.

De verschuiving geldt met name voor verplaatsingen over afstanden van 1 tot en met 7 kilometer en is in hoogstedelijk Nederland iets sterker dan in laagstedelijk Nederland. Onder inwoners van de niet-stedelijke gebieden nam het aandeel auto, als bestuurder, juist toe. Tevens nam de gemiddeld afgelegde verplaatsingsafstand als autobestuurder daar toe.

In hoogstedelijke gebieden in Nederland is de mobiliteit, uitgedrukt in het aantal verplaatsingen en de afgelegde afstand per inwoner per jaar, niet veranderd. In laagstedelijke gebieden is het aantal verplaatsingen en de afgelegde afstand per inwoner juist gedaald.

Bijsturen

In niet-stedelijk gebied is het aantal verplaatsingen per inwoner per jaar gedaald, en is de afgelegde afstand per inwoner ongeveer gelijk gebleven. Dit duidt er volgens de onderzoekers op dat de gemiddelde verplaatsingsafstand hier is toegenomen.

Het KiM voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De opgedane kennis kunnen landelijke, regionale en lokale overheden gebruiken om beleid bij te sturen en eventueel mobiliteitsgelden anders te besteden.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.