Kwart nieuwe astma-gevallen bij kinderen door uitlaatgassen

Archiefbeeld Verkeersnet.nl

Zo’n 25 procent van de nieuwe astma-gevallen in Nederland onder kinderen tussen 1 en 18 jaar wordt veroorzaakt door stikstofdioxide (NO2). Dat komt naar voren in een studie die recent gepubliceerd is in het Britse medische wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. In geen enkel ander land in Europa is dit percentage zo hoog.

Verkeer, en dan voornamelijk op diesel, is de grootste ‘producent’ van stikstofdioxide (NO2). Dat is inmiddels bekend. Dat onderwerping hieraan leidt tot verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten, astma-aanvallen en verhoogde gevoeligheid voor infecties ook. Net als dat voornamelijk kinderen er gevoelig voor zijn. Maar hoeveel kinderen in de wereld astma krijgen door NO2, dat is nog niet onderzocht.

Tot nu. Een groep onderzoekers van onder meer de George Washington University combineerde onder meer sets met data uit bijna alle landen ter wereld over NO2-concentraties, bevolkingsopbouw en nieuwe meldingen van astma-gevallen. Ze richtten zich specifiek op kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 18 jaar. In The Lancet verscheen laatst een artikel hierover.

Opvallend toegenomen

Allereerst merken ze op dat het aantal kinderen met astma waar ook ter wereld ‘opvallend is toegenomen’ sinds de jaren ’50. De longziekte is nu de meest gemelde niet-overdraagbare aandoening onder deze groep.

Richt je je op Nederland, dan valt het volgende op. Het aantal nieuwe astma-gevallen als gevolg van blootstelling aan NO2 bedraagt jaarlijks tussen de 7.501 en 10.000. Reken je dit om naar een aantal per 100.000 kinderen, dan kom je op tussen de 201 en 250. Dat is hoger dan het gemiddelde in EU-verband: 190 per 100.000 kinderen. In Nederland leven momenteel ruim 640.000 mensen met astma, meldt het Longfonds. Ongeveer 100.000 hiervan zijn kind.

Nederland valt echt op als je kijkt naar het percentage nieuwe astmagevallen per jaar als gevolg van blootstelling aan NO2: tussen de 21 en 25 procent. Bijna een kwart van de nieuwe astmagevallen onder kinderen in Nederland wordt veroorzaakt door stikstofdioxide. Geen enkel ander land in Europa scoort zo hoog.

Slecht in steden

De onderzoekers noemen geen Nederlandse steden, maar merken wel op dat wereldwijd gezien, vooral kinderen in steden het slecht hebben. 64 procent van de nieuwe astma-gevallen onder kinderen als gevolg van onderwerping aan NO2 ontstond in een stad. Reken je het omliggende gebied mee, dan kom je zelfs op 90 procent.

Over wereldwijd gezien gesproken: de onderzoekers schatten dat jaarlijks 4 miljoen nieuwe astma-gevallen onder kinderen tot te schrijven zijn aan blootstelling aan NO2. Dat is 13 procent van het totaal aan nieuwe gevallen onder deze groep.

Wil je het probleem bij de horens vatten, dan zouden overheden maatregelen moeten nemen die de uitstoot door verkeer verder inperken, schrijven de onderzoekers. Ook zou wat hen betreft de richtlijn van de Wereld Gezondheids Organisatie voor toegestane NO2-concentraties geüpdatet mogen worden.

Aanscherping

Nu is niet zo dat de Nederlandse overheid nu niks doet, in tegendeel. Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn ze druk bezig met het opstellen van het Schone Lucht Akkoord. Doel is “om in alle relevante sectoren een dalende trend in te zetten van emissies naar de lucht, met als doel om 50 procent gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016 te behalen, voor de gezondheidseffecten afkomstig van Nederlandse bronnen.”

Specifiek voor wegverkeer wordt ingezet op de volgende maatregelen: verdere aanscherping van de Europese emissie-eisen voor voertuigen, bevorderen van elektrificatie van voertuigen en het stimuleren van werkgevers om hun werknemers vaker met een schoner vervoersmiddel te laten reizen.

Het akkoord was al eerder aangekondigd, maar zoals het er nu uitziet wordt het dit najaar ondertekend.

Maatregelen om de uitstoot van uitlaatgassen in binnensteden te beperken, dat is het thema van de VerkeersNet Academy ‘een beter milieu begint bij je zone’. Deze dag staat in het teken van de nieuwe regels voor milieuzones. Kijk hier voor meer informatie over het programma.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Kwart nieuwe astma-gevallen bij kinderen door uitlaatgassen - VerkeersNet

Kwart nieuwe astma-gevallen bij kinderen door uitlaatgassen

Archiefbeeld Verkeersnet.nl

Zo’n 25 procent van de nieuwe astma-gevallen in Nederland onder kinderen tussen 1 en 18 jaar wordt veroorzaakt door stikstofdioxide (NO2). Dat komt naar voren in een studie die recent gepubliceerd is in het Britse medische wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. In geen enkel ander land in Europa is dit percentage zo hoog.

Verkeer, en dan voornamelijk op diesel, is de grootste ‘producent’ van stikstofdioxide (NO2). Dat is inmiddels bekend. Dat onderwerping hieraan leidt tot verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten, astma-aanvallen en verhoogde gevoeligheid voor infecties ook. Net als dat voornamelijk kinderen er gevoelig voor zijn. Maar hoeveel kinderen in de wereld astma krijgen door NO2, dat is nog niet onderzocht.

Tot nu. Een groep onderzoekers van onder meer de George Washington University combineerde onder meer sets met data uit bijna alle landen ter wereld over NO2-concentraties, bevolkingsopbouw en nieuwe meldingen van astma-gevallen. Ze richtten zich specifiek op kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 18 jaar. In The Lancet verscheen laatst een artikel hierover.

Opvallend toegenomen

Allereerst merken ze op dat het aantal kinderen met astma waar ook ter wereld ‘opvallend is toegenomen’ sinds de jaren ’50. De longziekte is nu de meest gemelde niet-overdraagbare aandoening onder deze groep.

Richt je je op Nederland, dan valt het volgende op. Het aantal nieuwe astma-gevallen als gevolg van blootstelling aan NO2 bedraagt jaarlijks tussen de 7.501 en 10.000. Reken je dit om naar een aantal per 100.000 kinderen, dan kom je op tussen de 201 en 250. Dat is hoger dan het gemiddelde in EU-verband: 190 per 100.000 kinderen. In Nederland leven momenteel ruim 640.000 mensen met astma, meldt het Longfonds. Ongeveer 100.000 hiervan zijn kind.

Nederland valt echt op als je kijkt naar het percentage nieuwe astmagevallen per jaar als gevolg van blootstelling aan NO2: tussen de 21 en 25 procent. Bijna een kwart van de nieuwe astmagevallen onder kinderen in Nederland wordt veroorzaakt door stikstofdioxide. Geen enkel ander land in Europa scoort zo hoog.

Slecht in steden

De onderzoekers noemen geen Nederlandse steden, maar merken wel op dat wereldwijd gezien, vooral kinderen in steden het slecht hebben. 64 procent van de nieuwe astma-gevallen onder kinderen als gevolg van onderwerping aan NO2 ontstond in een stad. Reken je het omliggende gebied mee, dan kom je zelfs op 90 procent.

Over wereldwijd gezien gesproken: de onderzoekers schatten dat jaarlijks 4 miljoen nieuwe astma-gevallen onder kinderen tot te schrijven zijn aan blootstelling aan NO2. Dat is 13 procent van het totaal aan nieuwe gevallen onder deze groep.

Wil je het probleem bij de horens vatten, dan zouden overheden maatregelen moeten nemen die de uitstoot door verkeer verder inperken, schrijven de onderzoekers. Ook zou wat hen betreft de richtlijn van de Wereld Gezondheids Organisatie voor toegestane NO2-concentraties geüpdatet mogen worden.

Aanscherping

Nu is niet zo dat de Nederlandse overheid nu niks doet, in tegendeel. Op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn ze druk bezig met het opstellen van het Schone Lucht Akkoord. Doel is “om in alle relevante sectoren een dalende trend in te zetten van emissies naar de lucht, met als doel om 50 procent gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016 te behalen, voor de gezondheidseffecten afkomstig van Nederlandse bronnen.”

Specifiek voor wegverkeer wordt ingezet op de volgende maatregelen: verdere aanscherping van de Europese emissie-eisen voor voertuigen, bevorderen van elektrificatie van voertuigen en het stimuleren van werkgevers om hun werknemers vaker met een schoner vervoersmiddel te laten reizen.

Het akkoord was al eerder aangekondigd, maar zoals het er nu uitziet wordt het dit najaar ondertekend.

Maatregelen om de uitstoot van uitlaatgassen in binnensteden te beperken, dat is het thema van de VerkeersNet Academy ‘een beter milieu begint bij je zone’. Deze dag staat in het teken van de nieuwe regels voor milieuzones. Kijk hier voor meer informatie over het programma.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.