BP-elektrisch

ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA ondertekenen Klimaatakkoord

Bron: BP

ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA hebben het Klimaatakkoord ondertekend. Dat deden de organisaties in bijzijn van de staatssecretarissen Van Veldhoven (IenW) en Snel (Financiën) en de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels. Hiermee onderschrijven de mobiliteitsorganisaties de urgentie van het klimaatprobleem en het belang van gezamenlijke inspanningen bij het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen van het kabinet.

De vier organisaties spreken hun vertrouwen uit in het Klimaatakkoord en committeren zich daarmee aan de uitvoering van de afspraken en maatregelen. De organisaties merken daarbij wel op dat komende periode “correcte invulling” moet worden gegeven aan “een aantal punten van zorg”, met name voorspelbaarheid en stabiliteit van overheidsbeleid.

Zo bepleiten ze dat de bijtelling op auto’s alleen tussentijds kan worden aangepast als consument en bedrijfsleven “voldoende tijd hebben om op fiscale aanpassingen te kunnen anticiperen”. Ook pleiten de organisaties ervoor om het totale wagenpark sneller te verduurzamen en, naast elektrische auto’s, ook andere schone en zuinige technieken, zoals hybride, plug-in hybride en het gebruik van biofuels aantrekkelijker te maken voor de automobilist. Verlaging van de BPM is daarbij “essentieel”, stellen ze.

Rekening

De ondertekening van het Klimaatakkoord door de vier organisaties volgt op een “lang en intensief” proces van onderhandelingen. ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA zijn zich ervan bewust dat de uitstoot van CO2 door de mobiliteitssector mede bijdraagt aan de klimaatproblematiek.

Het kabinet wil de uitstoot van CO2 in 2030 met 49 procent hebben teruggebracht. Het Klimaatakkoord dat nu voorligt, biedt volgens de mobiliteitsorganisaties “een basis waarin alle vervoersmiddelen bijdragen”. Daarmee is, zeggen ze, voorkomen dat de totale rekening bij de automobilist wordt neergelegd.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA ondertekenen Klimaatakkoord - VerkeersNet
BP-elektrisch

ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA ondertekenen Klimaatakkoord

Bron: BP

ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA hebben het Klimaatakkoord ondertekend. Dat deden de organisaties in bijzijn van de staatssecretarissen Van Veldhoven (IenW) en Snel (Financiën) en de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels. Hiermee onderschrijven de mobiliteitsorganisaties de urgentie van het klimaatprobleem en het belang van gezamenlijke inspanningen bij het realiseren van de CO2-reductiedoelstellingen van het kabinet.

De vier organisaties spreken hun vertrouwen uit in het Klimaatakkoord en committeren zich daarmee aan de uitvoering van de afspraken en maatregelen. De organisaties merken daarbij wel op dat komende periode “correcte invulling” moet worden gegeven aan “een aantal punten van zorg”, met name voorspelbaarheid en stabiliteit van overheidsbeleid.

Zo bepleiten ze dat de bijtelling op auto’s alleen tussentijds kan worden aangepast als consument en bedrijfsleven “voldoende tijd hebben om op fiscale aanpassingen te kunnen anticiperen”. Ook pleiten de organisaties ervoor om het totale wagenpark sneller te verduurzamen en, naast elektrische auto’s, ook andere schone en zuinige technieken, zoals hybride, plug-in hybride en het gebruik van biofuels aantrekkelijker te maken voor de automobilist. Verlaging van de BPM is daarbij “essentieel”, stellen ze.

Rekening

De ondertekening van het Klimaatakkoord door de vier organisaties volgt op een “lang en intensief” proces van onderhandelingen. ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA zijn zich ervan bewust dat de uitstoot van CO2 door de mobiliteitssector mede bijdraagt aan de klimaatproblematiek.

Het kabinet wil de uitstoot van CO2 in 2030 met 49 procent hebben teruggebracht. Het Klimaatakkoord dat nu voorligt, biedt volgens de mobiliteitsorganisaties “een basis waarin alle vervoersmiddelen bijdragen”. Daarmee is, zeggen ze, voorkomen dat de totale rekening bij de automobilist wordt neergelegd.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.