BP-elektrisch

‘Groei e-auto’s alleen blijvend met investering in laadmogelijkheden’

De groei van het aandeel elektrische voertuigen in het Nederlandse wagenpark gaat veel sneller dan verwacht. Maar om die curve vast te houden, zijn investeringen in ‘randvoorwaarden’ als betere oplaadmogelijkheden en het uitfaseren van vervuilende auto’s noodzakelijk. Dat schetst KPMG in het recent gepubliceerde rapport Mobility 2030, a perspective for organizations across the Dutch ecosystem.

Steeds meer autofabrikanten nemen drastische maatregelen om geld vrij te maken voor investeringen in elektrificatie en nieuwe vormen van mobiliteit. Denk aan forse kostenreducties, fusies en vormen van samenwerking. Daarmee groeit het aanbod van elektrische voertuigen in Nederland de komende jaren in hoog tempo en wordt deze vorm van vervoer ook op steeds grotere schaal bereikbaar voor de consument en de zakelijke rijder. Ons land loopt inmiddels, samen met Noorwegen, voorop in Europa.

Momentum

Volgens Stijn de Groen, Lead voor Mobility 2030 bij KPMG, kan Nederland inderdaad niet meer om elektrisch rijden heen. “Er is geen weg meer terug.” Maar om goede cijfers te kunnen blijven schrijven, zijn volgens hem flinke inspanningen nodig.

“Om het momentum niet te verliezen, moet de overheid een heldere visie op toekomstige mobiliteit hebben. En het is van groot belang dat vanuit de verschillende sectoren nagedacht wordt over investeringen voor een blijvende groei in duurzaam vervoer. Investeringen die gericht moeten zijn op betaalbare mobiliteit, op het ontzorgen van mensen met een elektrisch voertuig en het verbeteren van de oplaadmogelijkheden.”

Piekbelasting

Zo is op het gebied van laden nog een wereld te winnen, aldus KPMG. Volgens het adviesbureau is het ‘van groot belang’ dat het huidige elektriciteitsnet wordt aangepast, zodat de piekbelasting door snelle groei van het aantal elektrische auto’s kan worden opgevangen.

“En wij moeten flink investeren in het ontwikkelen en aansluiten van ‘smart grid’-initiatieven voor elektrische voertuigen”, zegt De Groen. “Zo kunnen vraag en aanbod van energie op lokaal niveau beter gebalanceerd worden. Ook het oplossen van de huidige knelpunten om duurzame energie-initiatieven aan te sluiten op het huidige netwerk, moet meer aandacht krijgen.”

Stabiel overheidsbeleid is dan ook essentieel

Bovendien moet de overheid volgens De Groen ‘alles op alles’ zetten om versneld af te stappen van de fossiele brandstoffen. “Vooral omdat onze mobiliteit een belangrijk deel van de totale uitstoot vormt. Stabiel overheidsbeleid is dan ook essentieel. Diverse instrumenten kunnen ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld het wegnemen van de onzekerheid als het gaat om bijtellingsregels en andere fiscale prikkels. Maar denk ook aan het vrijmaken van geld om vervuilende auto’s versneld uit te faseren. Of het stimuleren van de verschuiving van betaling op basis van bezit naar betalen naar gebruik.”

Overtuigen

Wat dat laatste betreft: ook op het gebied van Mobility-as-a-Service-concepten moet Nederland doorpakken, stelt het rapport. Om de uitrol van MaaS tot een succes te maken, is een gelijk speelveld voor alle partijen ‘essentieel’. Net als gerichte data-uitwisseling en een brede samenwerking in het ecosysteem.

“Alleen een integraal, flexibel en betaalbaar dienstenaanbod zal op grote schaal mensen overtuigen”, aldus De Groen. “Dat ontbreekt nu nog, waardoor Nederland ook op dit thema nog niet echt door kan pakken.” Hij gelooft wel in de zeven MaaS-pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Dat is een goede stap, maar het is wel zaak dat die leerervaringen vervolgens op afzienbare termijn ook op landelijk niveau kunnen worden toegepast.”

Auteur: Pieter Botman

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.